Výstava Záhada zlatých šperků v Rakovníku

Muzeum T. G. M. Rakovník zve na výstavu Záhada zlatých šperků s podtitulem Unikátní nálezy královských klenotů z období stěhování národů ze středních Čech!

Výstava Záhada zlatých šperků v Rakovníku
  • Adresa:
    Náměstí Obětovaných 1
    Rakovník 269 01

Jak vypadá zlatý poklad z temného úsvitu dějin? Čím se zdobili tehdejší vládci, čím demonstrovali svou moc a bohatství? A jaká byla úroveň tehdejších řemeslných dílen? Odpověď přinese zcela mimořádná výstava Muzea T. G. M. Rakovník, která je vyvrcholením téměř dvouletého zkoumání pokladu zlatých šperků nalezených v roce 2020 nedaleko Rakovníka, při němž se spojilo nevšední množství špičkových vědeckých institucí a laboratoří z ČR i zahraničí. Od 28. června 2022 budete mít příležitost se ve speciální expozici rakovnického muzea dozvědět vše o nálezu samotném, ale i o jeho zkoumání a výsledcích série odborných analýz. Soubor zlatých ozdob z Rakovnicka sestává z několika artefaktů výjimečné hodnoty. Prsten a masivní opasková přezka, vyrobené z téměř ryzího zlata a zdobené drahokamy, pochází z 2. poloviny 5. století, tedy z neklidného období závěru pozdní antiky, v našem prostředí označovaného jako stěhování národů. Tehdejší nám neznámí kmenoví vládci si opatřovali takové nákladné a luxusní odznaky svého postavení v císařských dílnách, aby demonstrovali svou moc. Vystavené šperky zdobí almandiny, antické sklo a především české granáty, sestavené řemeslně náročnou přihrádkovou technikou tzv. cloisonné. A v případě opaskové přezky jde o jedno z nejstarších užití českého granátu ve šperku! Hodnotu objevu nesnižuje ani fakt, že honosné předměty – opasková přezka a prsten – byly s největší pravděpodobností součástí ukryté dobové kořisti, snad ukradené z hrobu? Svědčí o tom především opasková přezka, která byla při dělení lupu bez ohledu na esteticky velmi působivý motiv dravých ptáků brutálně rozlámána na 3 kusy. Spolu s nedalekým o něco pozdějším objevem (2021) masivního pozlaceného stříbrného závěsu koňské ohlávky s motivem lidských masek ze závěru 6. století tvoří tyto doklady hmotné kultury tehdejší nejvyšší aristokracie naprostý unikát nejen v rámci středních Čech, ale celého širšího evropského prostoru. Srovnání s královskými klenoty té doby je proto na místě, i když záhada, komu ozdoby patřily, zůstává nezodpovězená…..
Obsahová náplň výstavy vznikla ve spolupráci s archeologem Doc. Jaroslavem Jiříkem, Ph. D. (UK Praha a Prácheňské muzeum v Písku), gemologem a mineralogem Dr. Radkem Hanusem Ph. D. a Moravským zemským muzeem Brno. Zápůjčky originálů i replik šperků z období stěhování národů poskytli Západočeské muzeum v Plzni, Regionální muzeum v Kolíně, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Oblastní muzeum v Děčíně a Archeologický ústav AV ČR v.v.i.
Zahájení výstavy proběhlo v úterý 28. června 2022 v 17.00h na nádvoří Muzea T. G. M. Rakovník, Žižkovo nám. 1.  Výstava potrvá do 26. června 2024.
Záštitu nad výstavou převzala hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Vznik výstavy finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj.