#5 - Vytváření online formátů k divadelním inscenacím za účelem neformálního vzdělávání mládeže - Workshopová série #1#2#3#4#5#6 - fokus generace 15-26

26.4.2024

Určeno pro: studenty*tky divadelní výchovy, studenty*tky pedagogicko-uměleckých oborů, divadelní lektory*ky, pedagogy*žky ZUŠ.

Workshop bude veden Magdalénou Žiakovou, dramaturgyní bratislavského Divadla Ludus, které programově funguje jako divadlo pro náctileté diváctvo. Divadlo Ludus každoročně vyprodukuje několik inscenací, ke kterým rovněž vytváří rozmanité množství aktivit kreativního učení jako součást alternativních metod výuky. V rámci třídenního workshopu proběhne přednáška o dramaturgii Divadla Ludus v podání dramaturga a ředitele Divadla Ludus Martina Kubrana, poté bude následovat společná diskuse o tématech a problémech dospívání - tělesného, duševního, občanského. Účastníctvo společně s lektorkou se bude věnovat způsobům zpracování různých témat jednotlivých vybraných inscenací do digitální podoby - prezentace, pracovní listy, podcasty, rozhovory atd. - vše se zaměřením na specifickou dramaturgii Divadla Ludus a cílovou skupinu mládeže 15-26 let. Součástí workshopu budou rovněž základy práce především v softwaru Prezi, dle zkušeností účastníctva i v jiných softwarech, následně se účastníctvo zaměří na vytváření vlastních online formátů ke konkrétním vybraným tématům / konkrétním inscenacím.

>> kurz vede Magdaléna Žiaková

Více informací zde: https://www.colabs.cz/event/detail/262

Kde: kulturní centrum, Brno