Expozice Zde se nacházíte - Arcidiecézní muzeum Olomouc

Expozice situovaná do výstav­ního sálu v podkroví kapi­tulního děkanství vypráví příběh jednoho z mála míst ve střední Evropě, z něhož naši předci konti­nuálně určovali a měnili smě­řování dějin lidské společnosti, vzdělanosti a kultury. Bohatou a působivou historii Svatovác­lavského návrší sleduje od nej­staršího pravěkého osídlení až po současnost.

Cena vstupenky: 90-150 Kč
Expozice Zde se nacházíte - Arcidiecézní muzeum Olomouc
  • Adresa:
    Václavské náměstí 3
    Olomouc 771 11

Podobu návrší ve vybraných historických obdo­bích přibližují bronzové modely, vytvořené na základě nejnověj­ších vědeckých poznatků. Mezi exponáty dominují vzácné arche­ologické nálezy, architektonic­ké články a fragmenty výzdoby někdejších staveb, které byly odhaleny při archeologických vykopávkách a stavebně­-histo­rických průzkumech. Novověké dějiny přibližují dobové veduty a vybrané architektonické plány a studie dokumentující promě­nu podoby katedrály sv. Václava a návrhy na zpřístupnění román­ského paláce biskupa Jindřicha Zdíka.

Expozice je obohace­na o řadu interaktivních prvků, mj. virtuálně­-herní vizualizace, s jejichž pomocí se může návštěv­ník procházet dějinami tohoto pozoruhodného místa téměř jako očitý svědek.