Padesátá léta - Národní muzeum

21.6.2023, 10:00 – 30.5.2024, 18:00

Výstava představuje desetiletí československých dějin, jehož symboly se staly perzekuce a politické procesy za železnou oponou, ale také víra v lepší svět, který byl ale budován za cenu nesvobody a zločinů, v totalitou zdecimované, stranickým aparátem ovládané zemi.

Cena vstupenky: 180-280 Kč
Padesátá léta - Národní muzeum
  • Adresa:
    Václavské náměstí 68
    Praha 1 115 79

50. léta 20. století jsou jedním z nejtemnějších období našich moderních dějin. Obdobím politických procesů, justičních vražd, bezpráví a likvidace demokratických principů správy státu, za což je odpovědná vládnoucí Komunistická strana Československa. Totalitní režim zasáhl do všech oblastí společenské struktury Československa, včetně ekonomiky, kultury, politiky či zahraničního ukotvení země. V tomto období byl nastaven a pokřiven budoucí charakter naší společnosti na mnoho desítek let.

Na výstavě je prezentován širší kontext 50. let, kdy se ústředním bodem stává smrt dvou komunistických vůdců J. V. Stalina a K. Gottwalda. Padesátá léta jdou cestou mnoha kontrastů utvářejících ucelený obraz doby prostřednictvím stěžejních událostí, jako jsou válečné ozvuky, měnová reforma, osudy elit – proces s Miladou Horákovou a Josefem Toufarem, propagandistický filmový průmysl, dobový tisk s tématy korejské války, kolektivizace venkova či třetí odboj, ale také olympijské úspěchy Emila Zátopka a Áji Vrzáňové, a exilové a samizdatové materiály. Ukazují jak zločiny komunistického režimu, tak poválečné nadšení, které tomuto režimu umožnilo převzít politickou moc ve státě. Výstava se též věnuje proměně samostatného Československa ve vazala Sovětského svazu.

Výstava je postavena na zajímavých předmětech ze sbírky Národního muzea, doplněná audiovizuálními prvky, které společně s nevšední architekturou navozují atmosféru tehdejší doby.