Na západní frontě klid / Zelené koridory - Divadlo X10

Úterý, 07.05.2024 19:30 | další termíny

„Každý lepší vládce potřebuje ke své slávě přinejmenším jednu válku.”

Na západní frontě klid / Zelené koridory - Divadlo X10
  • Adresa:
    Charvátová 10/39,
    Praha 1 – Nové Město, 110 00

Před více než sto lety došlo k novému uspořádání Evropy. V prostoru rakousko-uherského císařství vznikly nástupnické státy, založené na požadavcích práva národů na sebeurčení. Bolševická revoluce v Rusku, zavraždění symbolů německé revoluce Karla Liebknechta a Rosy Luxemburg a následný vzestup nacismu určily novou dynamiku střední Evropy, která vyústila v další světovou válku a rozdělení mocenských sfér vlivu. V současnosti vyvstávají otázky, zda jsme v důsledku vývoje dvacátého století, století světových válek a totalitních režimů, promarnili možnost mírového uspořádání Evropy. Jak se pohled na válku a její zločiny po sto letech proměnil? Je současná Evropa se svými historickými traumaty schopná vzdorovat imperiální ruské rozpínavosti nebo je i svojí vlastní vinou dokonale politicky impotentní? A jak rozdílné je mužské a ženské prožívání válečných událostí?

Inscenační diptych se skládá z adaptace kultovního románu Ericha Marii Remarqua a současné hry ukrajinské autorky Natalie Vorožbyt. V první části popisuje zážitky frontových vojáků první světové války, jejich přímou zkušenost ze zákopů, útoků i ústupů, které posunují frontovou linii jen o několik metrů za cenu nenapravitelných ztrát životů, ideálů a hodnot. Druhá část akcentuje současnou situaci ukrajinských uprchlic ve střední a západní Evropě, které nekonečně postávají v nejrůznějších frontách. Na jejich konci snad naleznou naději na znovuzískaný život. Úvahy o smyslu a důvodech války z počátku dvacátého století se mísí s reflexí bezprostředních dopadů válečných zločinů v Ukrajině, heroický patos s obyčejnými lidskými potřebami, historické obrazy a geopolitické procesy s jejich mediální konstrukcí.

Poděkování patří Anastasii “Nastě” Vasylyevě za text písně.

PŘEKLAD: Ivana Parkmanová (Na západní frontě klid), Kamila Polívková, Dušan David Pařízek (Zelené koridory – přeloženo z německé verze prvního uvedení)
REŽIE, SCÉNA: Dušan David Pařízek
ÚPRAVA: Dušan David Pařízek (Na západní frontě klid), Peter Fasching, Dušan David Pařízek (Zelené koridory)
DRAMATURGIE: Ondřej Novotný
KOSTÝMY: Kamila Polívková
HUDBA: Peter Fasching
PLAKÁT: Terezie Chlíbcová
FOTO: Patrik Borecký
ASISTENTKA SCÉNY A KOSTÝMŮ: Magdaléna Vrábová
NÁPOVĚDA A ASISTENTKA REŽIE: Jana Jungvirtová

HRAJÍ: Gabriela Míčová, Antonie Rašilovová, Lucie Roznětínská, Jan Bárta, Stanislav Majer, Martin Pechlát

Termíny