Výstava: Dorota Sadovská v Olomouci

15.2.2024 – 26.5.2024, 23:59

Dorota Sadovská je jednou z hlavních představitelek současné slovenské figurální malby, působí však také na poli fotografie, videoartu, prostorových instalací i performance. Celou její intermediální tvorbu spojuje niterný zájem o lidské tělo, kterého se v každém ze segmentů své tvorby dotýká specifickým způsobem.

Vždy však jde o pravdivou, hlubokou a intimní uměleckou výpověď. S velkou úctou a zároveň novátorsky uchopila zobrazování tradičních křesťanských postav – Krista, Panny Marie, svatých i andělů, kteří se v jejím díle zabydleli už v polovině 90. let a jsou v něm živé stále. Zpravidla monochromatické postavy, jejichž modely jsou konkrétní lidé, pojímá Dorota minimalisticky, bez atributů, šatů i vlasů –pouze tělo, výmluvná, někdy expresivní řeč gest i pohledu a neobvyklý způsob zachycení figur z nadhledu jakoby z Boží perspektivy.

Na svých výstavních projektech Dorota Sadovská ráda individuálně a netradičně pracuje s daným prostorem. Také v případě naší výstavy bychom chtěli v Galerii Arcidiecézního muzea uplatnit autorskou site-specific instalaci, která zajímavě posune a pozmění tradiční vnímání těchto komorních sálů. Pokud jde o díla samotná, bude představen výběr z autorčiny tvorby: několik velkoformátových pláten z cyklu Svätí, rozměrná sonda s námětem Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, intimně laděné malby kojící madony, které budou prezentovány v tichém a přesto výmluvném dialogu s barokním neapolským plátnem Kojící madona od Bernarda Cavallina (1616–1656) ze sbírky Muzea umění Olomouc. V otevřeném prostoru se uplatní také několik velkoformátových pláten z cyklu Hlad, využívajících techniku řezání kresebných linií do plátna, která oscilují na hranici malby a objektu a jsou pohledová z obou stran.