Muzeum umění Olomouc vzkřísilo Rehabilitační oddělení Dr. Dr.

Z odpuzujících i groteskních objektů, ze zbytků nemocničního vybavení a zmrzačených torz vytvořil na začátku 70. let Zdeněk Beran instalaci Rehabilitační oddělení Dr. Dr., která evokovala nemocniční pokoj.

Muzeum umění Olomouc vzkřísilo Rehabilitační oddělení Dr. Dr.
  • Adresa:
    Denisova 824/47
    Olomouc 779 00

Vyjadřovala stav bezvýchodnosti, osobní skepse i tísnivou atmosféru počátků normalizace. Monumentální dílo instaloval ve svém ateliéru v Praze-Karlíně, kde přežívalo do roku 1992 a podléhalo postupné devastaci. Jeho pozůstatky byly v roce 1994 uloženy do jámy na zahradě Bredovského zámečku u Lemberka. Koncem 90. let autor instalaci exhumoval a v roce 2011 daroval do sbírek Národní galerie v Praze. Zatím poslední fázi nazvanou Elevace, která vyvolává pocit možného vzkříšení tohoto díla, mohou zhlédnout do 21. 4. 2024 návštěvníci Muzea umění Olomouc.

Olomoucká výstava se koná téměř deset let po úmrtí Zdeňka Berana. Doprovází ji výpravná obrazová publikace vydaná ve spolupráci s Nakladatelstvím Kant. Součástí prezentace je i model původní instalace, na němž se podíleli absolventi Ateliéru klasických malířských technik AVU, který v letech 1990-2012 Zdeněk Beran vedl.

Výstavu společně připravily Národní galerie v Praze a Muzeum umění Olomouc.

Na závěr jedna vysvětlující noticka: Iniciály Dr. Dr. v názvu výstavy se vztahují k psychiatrovi Stanislavovi Drvotovi, který se věnoval studiu osobnostních rysů českých umělců šedesátých let ve vztahu k jejich tvorbě.