Věda v muzeu - prof. Ing. František Zezulka, CSc.: Průmysl 4.0 aneb Žijeme v době čtvrté průmyslové revoluce

7.12.2023

Většina z nás si ze školy pamatuje, že koncem 18. století proběhla průmyslová revoluce. Ale víte, že od té doby jsme prošli 2. a 3. průmyslovou revolucí a v současné době žijeme už dokonce ve 4.? Na přednášce prof. Zezulky se dozvíte, kdo, kdy, kde a proč vyhlásil 4. průmyslovou revoluci (neboli Průmysl 4.0), jak s ní souvisejí pojmy jako digitalizace, decentralizace, virtualizace, kybernetika nebo digitální dvojče a zjistíte, co znamenají zkratky IoT, RAMI 4.0 aj.

Kde: Polyfunkční komunitní centrum Mikádo, Havlíčkovo nám. 91, Humpolec

Součástí přednášky bude i video s ukázkou virtuální výroby pomocí principů Průmyslu 4.0, která využívá kooperující roboty, 3D tiskárny a mezisklady.

Prof. Ing. František Zezulka, CSc., absolvoval Fakultu elektrotechnickou Vysokého učení technického v Brně. Na téže fakultě, na Ústavu automatizace a měřicí techniky, poté několik let pracoval. V rámci mezinárodních programů se zúčastnil mnoha přednáškových a výzkumných pobytů na vysokých školách ve Francii, Německu, Anglii, Bulharsku, Polsku, Belgii, Slovinsku i v Egyptě. V současné době působí na Katedře technických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a zabývá se průmyslovou automatizací, problematikou obnovitelných zdrojů a Průmyslem 4.0.

Místo konání: Humpolec, klub, Mikádo na Havlíčkově náměstí
prof. Ing. František Zezulka, CSc.

Průmysl 4.0