Výstava: Jan Kovářík Reorganismy - Karpuchina Gallery

1.12.2023 – 19.1.2024, 23:59

Výstava předního sochaře mladší generace Jana Kováříka (1980), pro veřejnost známého především realizací pomníku Marie Terezie v Praze (2020), představuje několik vhledů do základních oblastí sochařské práce, které autor dlouhodobě tematizuje.

Jedná se především o průzkum samotných procesů a jejich průběhů při zacházení se sochařskými materiály i s materiály, které sochařství do svého „teritoria“ teprve nově integruje. Experimentální povaha Kováříkovy práce stojí za výslednými „novotvary“ artefaktů. Novotvary, které v sobě nesou stopy vlastních procesů při tvarování hmot (jejich rozmanitost, pestrost, existenční pluralita, heterogenita, rodovost, sobě-podobnost), nebo mimikry, které tyto stopy naopak vědomě zastírají (řešení povrchů, vstup barvy, struktur, textur do díla atd.).