Okruh Vrchnostenská správa panství - Zámek Roztoky u Prahy

1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59

Okruh provede časy, kdy roztocký zámek a k němu přilehlé panství patřily téměř po dvě stě let významnému rodu Liechtensteinů.  Ten je však nevyužíval jako své sídlo, ale přisoudil jim osud hospodářské jednotky, jež měla přinášet zejména zisk a produkty.  

Cena vstupenky: 30-50 Kč

Na hospodaření, robotní povinnosti, vojenské i občanské záležitosti dohlíželi tři vrchnostenští úředníci v čele se správcem statku.

Možná právě tak mohly být vybavené jeho privátní pokoje, kuchyň či kancelář. K vidění je například okovaná pokladnice, které se zmocnila chasa, když si v roce 1590 přišla vyřídit dluhy u rytířem Davida Boryně ze Lhoty, úřední záznamy psané husím brkem, přehled sirotčích důchodů, či v kuchyni pak sopouch, pradávný předchůdce našich digestoří. 

V rámci okruhu je zpřístupněn také Historický sál s gotickým arkýřem, kde je pro zájemce promítán dokument o stavební historii zámku.

Prohlídka s průvodcem trvá zhruba 40 minut. Maximální počet ve skupině je 15 lidí. Větším skupinám proto doporučujeme domluvit si rezervaci komentované prohlídky předem v otevírací době muzea na tel. 233 029 060 nebo [email protected].

Celoročně
Začátek prohlídky každou sudou hodinu.
Minimálně 2 osoby, maximálně 15 osob.