Agadir: Současná slovenská poezie z očí do očí

9.11.2023, 17:00 – 18:00

ZA OSOBNÍ ÚČASTI AUTOREK!
Hudebně-poetické pásmo sestavené z děl šesti současných oceněných slovenských autorek: Mária Bátorová, Etela Farkašová, Marta Hlušíková, Hana Košková, Zlata Matláková a Ivica Ruttkayová.
Plynutí času a paměť traumatizující či idealizující.

Dramaturgie: Milena Fucimanová
Hudba: Ondřej Fuciman
Výtvarná spolupráce Markéta Oumarová

Účinkující:

Hana Buchtová
Markéta Oumarová
Zdeňka Pospíšilová
Václav Buchta
Ondřej Fuciman

Ukázka:

Večnost si krátime hrou s kockami s Einsteinom,
sú ešte prítomní aj Boh a vesmír.
Hráme sústredene, ale na výsledku nezáleží,
pretože ak sa všetko sčítava, všetky možné časy, priestory,
vzdialenie a priblíženie, dynamiku zrýchlenia a teóriu strún,
výsledok je vždy nula.
Najradšej by som už vstala a išla domov, ale nemám sa kde vrátiť.
Čas a priestor sa zasa posunuli do novej reality.
Kráčaš pomaly za horizont udalostí.

Za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky.

kde: Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4