Ve Dnech evropského dědictví do PASKU a jezuitské koleje zadarmo, do katakomb za polovic

22.9.2023 – 23.9.2023, 23:59

I v letošním roce se klatovské památky zapojují ke Dnům evropského dědictví a zvou návštěvníky do svých prostor za zvýhodněné vstupné. Pavilon skla PASK, stejně jako nový okruh katakomb –jezuitská kolej, nabízí vstup zcela zdarma. Do samotných katakomb bude vstupné poloviční.

PASK

Expozice Pavilonu skla je největší veřejně přístupnou sbírkou světově proslulého skla šumavské firmy Joh. Lötze vdova z Klášterského Mlýna. Pavilon byl otevřen v roce 2014. Expozice soukromé sbírky rakouského sběratele nabízí nevšední přehlídku bohaté škály tvarů a dekorů, kterými šumavská sklárna od posledních desetiletí 19. do třicátých let 20. století proslula. Pavilon patří k architektonicky významným stavbám a jeho význam daleko překračuje region.  Jeho rekonstrukce byla oceněna v roce 2015 Grand Prix architektů České republiky a cenou Stavba roku Plzeňského kraje. Jak elegantní architektura pavilonu, tak jeho stálá expozice láká tisíce domácích i zahraničních návštěvníků.

JEZUITSKÁ KOLEJ

Expozice přibližuje historii jezuitské koleje od jejího založení v roce 1655 až do současnosti. První část muzea je věnována jezuitům, kteří kolej vybudovali a obývali ji 137 let. Ze zrušené koleje se stala na 220 let kasárna. Cely se proměnily ve vojenské světnice dragounských pluků Rakouska-Uherska. Po vzniku Československa tu žili vojáci České armády. A když koně nahradila auta, bydleli tu až do roku 1992 opraváři vojenské techniky. Obrazové dokumenty zachycují postupnou úpravu celého areálu koleje. Zajímavá projekce videomappingu přiblíží návštěvníkům proměny města od jeho založení do dnešní doby.

KATAKOMBY

Krypty pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce byly budovány jako součást kostela v letech 1656–1676. Staly se pohřebištěm členů jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad místní šlechty a měšťanů. Jsou zde uloženy i ostatky pátera Vojtěcha Chanovského z Dlouhé Vsi, misionáře, který v první polovině 17. století pozval jezuity do Klatov. V letech 1676–1783 zde bylo pohřbeno na 200 osob. V roce 1784 Josef II. Pohřbívání v kryptách zakázal. Důmyslný ventilační systém se podílel na procesu přirozené mumifikace těl. Na počátku 20. století byl však poškozen, což zapříčinilo rozpad 140 mumifikovaných těl. Zničené mumie byly v roce 1937 pohřbeny na hřbitově v Klatovech. Dnes je ventilační systém plně obnoven a o posledních 38 mumifikovaných těl pečují konzervátoři. Muzejní část expozice je instalována v původních kryptách pod jezuitským kostelem. Přináší návštěvníkům mnoho zajímavostí ze života obyvatel barokních jezuitských Klatov. Najdete tu dobové listiny, historické předměty, modely staveb, dokumentární filmy i poutavé projekce. Dozvíte se, jak se učili žáci v jezuitském gymnáziu, kam putovali jezuitští misionáři, kdo byl v kryptách pohřben, jak funguje ventilační systém, nebo jak se skenuje mumie a nakonec můžete virtuálně nahlédnout do středověkého podzemí.

Více informací naleznete na webových stránkách katakomb www.katakomby.cz a pavilonu skla www.pask-klatovy.cz/lotz/