Pražské lékařství - Postátnění zdraví

23.5.2024, 16:30 – 17:30

Přednáškový cyklus seznámí s významnými lékařskými osobnostmi a institucemi Prahy. Přednášky provedou středověkou a novověkou medicínou až do období josefínských reforem.

Cena vstupenky: 100 Kč
Pražské lékařství - Postátnění zdraví
  • Adresa:
    Husova 158/20
    Praha 1 110 00

Pražské lékařství 

Přednášky tohoto cyklu mají za cíl seznámit posluchače s významnými lékařskými osobnostmi a institucemi Prahy. Přednášky vás provedou středověkou a novověkou medicínou až do období josefínských reforem.

 

12. 10. Významní pražští lékaři v 19. století

Přednášející: doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

9. 11. Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku

Přednášející: PhDr. Martin Musílek, PhD.

7. 12. Pražská lékařská fakulta mezi scholastikou a osvícenstvím (14.–18. století)

Přednášející: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

11. 1. Medicína v Čechách za vlády Rudolfa II.

Přednášející: Mgr. Bohdana Divišová, PhD.

8. 2. Barokní farmacie

Přednášející: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.

7. 3. Herbáře spojené s Prahou

Přednášející: PhDr. Alena Císařová Smítková

11. 4. Nemocnice Milosrdných bratří

Přednášející: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

25. 4. Porodnictví

Přednášející: Mgr. Pavla Státníková

23. 5. Postátnění zdraví

Přednášející: doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD.

 

Další informace:

Přednášky začínají v 16.30 hod. v přednáškové sále Clam-Gallasova paláce na adrese Husova 158/20.

Vstup do sálu je z nádvoří paláce.

Přednáškový sál je bezbariérový. 

Cena celého cyklu: 800 Kč.

Cena jednotlivých přednášek: 100 Kč.

Kontakt:

[email protected] 

Zakoupenou online vstupenku vyměníte za roční kartu Akademie volného času na pokladně Clam-Gallasova paláce (Husova 158/20, Praha 1 – Staré Město) v její otevírací době. 

Změna programu vyhrazena.