Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let v KC Průhon

5.9.2023, 9:30 – 27.6.2024, 11:00

Cvičební program je zaměřen na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte. Rozvíjí se hrubá i jemná motorika a celková vnímavost dítěte, zároveň se utužují sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním světem.

Cena vstupenky: za pololetí 1200 Kč
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let v KC Průhon
  • Adresa:
    Socháňova 1220/27
    Praha 6 - Řepy 163 00

Cílem je všestranná pohybová příprava dítěte podporující jeho optimální psychický a tělesný rozvoj. Program pomáhá rozvíjet koordinaci pohybů a získávat pohybové dovednosti s důrazem na správné držení těla. Speciálně vybrané cviky cvičí s dítětem vždy rodič, čímž se upevňuje vzájemná vazba. 

V každé lekci se cvičí na nářadí a s různými pomůckami. Podpora spontánního pohybu za použití vhodných pomůcek u dětí rozvíjí jejich aktuální dovednosti, jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů. Cvičení doprovází básničky a písničky jako podpora vnímání rytmu a rozvoje řeči.

počet žáků: skupinová výuka (10 dvojic)
rozsah a frekvence: 1x týdně 1 lekce = 45 minut
den a hodina: úterý 9:30 - 10:15, úterý 10:15 - 11:00, čtvrtek 9:30 - 10:15, čtvrtek 10:15 - 11:00
cena kurzu: 1 200 Kč za pololetí (I.= září 2023 - leden 2024, II.= únor - červen 2024)
volná místa
místo konání: KC Průhon

Nepřehlédněte!

Příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Je určen na vybrané pravidelné pohybové aktivity. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám bude na požádání vystavena faktura, kterou lze uhradit buď bankovním převodem nebo hotově v kanceláři č. 2. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození dítěte, kromě data narození stejné údaje i o plátci faktury.
Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 

Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.).