Cvičení pro předškoláky 4 až 7 let v KC Průhon

6.9.2023, 16:15 – 26.6.2024, 17:45

Cvičební program zaměřený na získání základních pohybových dovedností a na rozvoj koordinace pohybů s důrazem na správné držení těla a správné dýchání. Do programu jsou zařazeny také hry a soutěže na zvýšení obratnosti a rychlosti.
Do programu pozdější hodiny jsou navíc zařazeny i některé základní prvky aerobiku.

Cena vstupenky: za pololetí 1200 Kč
Cvičení pro předškoláky 4 až 7 let v KC Průhon
  • Adresa:
    Socháňova 1220/27
    Praha 6 - Řepy 163 00

Je důležité, aby cvičení děti bavilo. Nenásilnou formou tak získají kladný vztah k pravidelné pohybové aktivitě. 

počet žáků: skupinová výuka
rozsah a frekvence: 1x týdně 1 lekce = 45 minut
den a hodina: středa 16:15 - 17:00, středa 17:00 - 17:45 (s prvky aerobiku)
cena kurzu: 1 200 Kč za pololetí (I.= září 2023 - leden 2024, II.= únor - červen 2024)
volná místa
místo konání: KC Průhon

Nepřehlédněte!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Je určen na vybrané pravidelné pohybové aktivity. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám bude na požádání vystavena faktura, kterou lze uhradit buď bankovním převodem nebo hotově v kanceláři č. 2. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození dítěte, kromě data narození stejné údaje i o plátci faktury.
Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 

Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.).