Inovovaná expozice nabízí pohled do okolí Valtic, součásti Lednicko-valtického areálu, zapsaného v roce 1996 na Seznam světového dědictví UNESCO.

Cena vstupenky: 150 Kč
Expozice Krajina Lednicko-valtického areálu - NZM Valtice
  • Adresa:
    Nám. Svobody 8,
    Valtice, 691 42

Dozvíte se tu mnohé o zdejší přírodě, jejích jednotlivých biotopech a především o živočiších zde žijících, ale i o nejbližších architektonických památkách.

Návštěvníci se v expozici seznámí s běžnými i vzácnými druhy ryb žijícími v lednických rybnících i tůních lužního lesa nebo mohou obdivovat zástupce ptačí říše, jejichž druhovou pestrostí je příroda Lednicko-valtického areálu vyhlášená.

Mimo to se můžete těšit na velkoobjemová akvária s tuzemskými rybami, 3D dalekohled ukazující přírodu této lokality, kinestetickou lávku navozující iluzi chůze v mokřadu nebo interaktivní herbář se zábavným poznáváním dřevin.

Nově v expozici najdete také 3D mapu s nejdůležitějšími architektonickými památkami, které se v této jedinečné oblasti nacházejí a jsou spjaty se šlechtickým rodem Lichtenštejnů. 

 

Expozice Krajina Lednicko-valtického areálu byla inovována v rámci projektu Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice, který byl financován z Integrovaného regionálního programu (IROP) Evropské unie a Ministerstvem zemědělství, které je zřizovatelem muzea.