Jarní vzdělávací cyklus 2023 v Muzeu T.G.M. Rakovník

15.3.2023, 17:00 – 10.5.2023, 19:00

Letošní jarní vzdělávací cyklus je zaměřen pro velký úspěch opět na královské klenoty z doby stěhování národů, které se na Rakovnicku našly v roce 2020 a 2021. Tyto klenoty jsou od června 2022 prezentovány výstavou Záhada zlatých šperků v mansardě rakovnického muzea a protože výstava byla prodloužena do června roku 2024, nabízíme tematické přednášky předních českých specialistů a odborníků na archeologii konce doby římské, období stěhování národů a přelomu epoch před příchodem Slovanů 
na naše území.

Přednášky:

15. 3. 2023 Mgr. Zdeněk Beneš, Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Praze
29. 3. 2023 Mgr. Jan Blažek, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě
13. 4. 2023 prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph. D., 

Katedra klasickej archeológie, Filozofická fakulta, 
Trnavská univerzita v Trnave
26. 4. 2023 PhDr. Naďa Profantová, CSc. 
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze
10. 5. 2023 prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Pedagogická fakulta, 
Univerzita Karlova

Tento cyklus přednášek budeme pořádat v běžné prezenční formě v Sále Dr. Spalové v suterénu muzea s max. kapacitou 50 osob. 
Přednášky budeme archivovat v záznamu na You tube kanále Muzea T. G. M. Rakovník. Cyklus přednášek začíná ve středu 15. března 2023 v Sále Dr. Spalové od 17h. Přihlášky si vyzvedněte v pokladně muzea nebo posílejte na mail [email protected] nebo [email protected] do pátku 10. března 2023, kdy bude příjem přihlášek uzavřen. 
Taktéž při naplnění max. počtu 50 přihlášených bude jejich příjem uzavřen. 
Pro zájemce o jednotlivé přednášky z řad veřejnosti bez přihlášení na celý cyklus budou přednášky přístupné v max. kapacitě 20 osob za 50,-Kč.
Pořádání vzdělávacího cyklu opět podpořil Ing. Jiří Pergler.
Těšíme se na vás!