Ukliďme svět - velký jarní úklid přírody

1.3.2023, 9:00 – 25.3.2023, 20:00

Velká jarní akce Ukliďme svět je letos stanoven na 25. března. Pomozte přírodě kolem vás. Díky Vám bude svět krásnější.

Za dva měsíce opět vyrazí do přírody tisíce dobrovolníků, kteří mají zájem pomoci přírodě a odnést z ní odpad, který se tam dostává kvůli lidské činnosti. Kampaň Ukliďme svět, kterou zaštiťuje Český svaz ochránců přírody, má i letos dva hlavní termíny a ten první, jarní, připadá letos na 25. března.

Každoročně se v kampani Ukliďme svět díky dobrovolníkům podaří z přírody a veřejných prostranství uklidit tuny odpadků. Smysl akce je  ale také preventivní. „Úklidy samozřejmě nezbaví celou Českou republiku všech černých skládek a odpadků v přírodě. Prostřednictvím přímé akce však vytvoří silné pouto mezi přírodu a tisíci dobrovolníky, kteří se budou chovat více zodpovědně při nakládání s odpady,“ říká Veronika Andrlová, která kampaň koordinuje, a dodává, že důležitým prvkem je takémotivace dalších lidí, kteří se dosud nezapojovali.
K tomu pomáhá například úklidová mapa zveřejněná na stránkácwww.uklidmesvet.cz , kde si dobrovolníci mohou najít úklidovou akci, do níž se zapojí. Organizátoři do mapky úklidy zadávají prostřednictvím jednoduchého formuláře.
Ochránci přírody navíc nabízí materiální i informační podporu.
Žádanka o zaslání materiálu k úklidům bude otevřena pouze do 6. března.
Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne cca týden před hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů,“ sdělila Veronika Andrlová. Dodává, že místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean Up the World.
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. V posledních ročnících se stále více zapojovaly také školy, které tím přinášely témata
praktické ochrany přírody k mladým lidem. „Budeme rádi, když se i letos zapojí velké množství škol a přiblíží tak svým žákům a studentům problematiku odpadů přírodě,“ říká na závěr Veronika Andrlová.