Česká socha 1900 - 1950

21.1.2023, 14:00 – 11.3.2023, 17:30

Výstava představuje 33 děl třinácti sochařů první poloviny 20. století, kteří vytvářeli české moderní sochařství.

Většina mladých tvůrců přelomu století se formovala pod vlivem moderního francouzského sochařství s jeho nejvýraznějšími postavami Augustem Rodinem a  Antoinem Bourdellem. Výstava naznačuje i vlivy, kterými se sochaři nechali inspirovat. Gotika, baroko i klasicismus tak společně s francouzskými vlivy vytvořily originální české moderní sochařství.
 
Většina vystavených exponátů jsou autorské odlitky studií větších soch. Jsou vytvořeny ze sádry, pálené hlíny a bronzu. Část plastik vznikala v pražských keramických a sádrařských dílnách v první polovině 20. století. Bronzové sochy jsou pozdějšími odlitky sádrových studií sochařů. Všechny sochy pocházejí ze soukromé sbírky.