Silvia Krivošíková - Die Kraft v Trafo Gallery

27.1.2023 – 12.3.2023, 23:59

Trafo Gallery představuje samostatnou výstavu slovenské autorky žijící ve Vídni, Silvie Krivošíkové, jejíž obrazy v sobě nesou zvláštní, magickou podmanivost. Vyvazují se z linearity neúprosného času a i ty nejbanálnější okamžiky všedního dne povyšují na menší nebo větší zázraky. Vernisáž výstavy a křest stejnojmenné publikace proběhne 26. ledna 2023 od 19.00 hod a komentovaná prohlídka dne 14. února od 18.00 hod.

Svět, který je prožíván jako drsná aréna k obhájení vlastní existence, dostává na plátnech Silvie Krivošíkové auru pohádkově či baladicky laděných příběhů, v nichž se lidské odhodlání a vitalita poměřují s životními překážkami různého druhu a závažnosti. Právě z napětí mezi skutečnou realitou a jejím svobodným malířským uchopením, které nemá daleko k zobecňující básnické obraznosti, prýští ona magická atmosféra posvátnosti, jež se nad vším vznáší a vším prostupuje jako duch toho, co je a má být dobré. Vazba na předmětnost je tu symbolicky podmíněna vnitřní intencí člověka, který přirozeně směřuje za svým cílem. U Silvie je to naplňované ženství a mateřství, které tvoří základní tematický půdorys celého malířského díla.

Název výstavy Die Kraft pak odkazuje na sílu, energii, na pud k jednání a přežití, který modeluje cestu vlastního směřování. Zázemím této „síly“ je schopnost, odhodlání a vůle jednat.