Výlet do krásné Synagogy maior v Boskovicích - Výlet do Boskovic

29.10.2022 – 29.10.2023, 23:59

Synagoga maior je jedinou dosud stojící synagogou v boskovickém židovském městě (z původních tří). Jde o barokní stavbu s empírovými a novogotickými úpravami postavil v roce 1639 italský stavitel Sylvestr Fiota. Klenby a stěny synagogy zdobí unikátní a mimořádně hodnotná fresková výmalba s ornamentálními motivy a hebrejskými liturgickými texty, které jsou mistrovským dílem polských židovských utečenců z 2. poloviny 17. a z 18. století. Kam s dětmi.

V mimořádně působivě vyzdobených prostorách ženské galerie se nachází tematická expozice o historii a památkách židovské obce v Boskovicích. Navíc se v hlavním sále synagogy konají sezónní výtvarné výstavy, koncerty a divadelní představení.

Pár kroků od synagogy je dosud funkční mikve, která je zpřístupněna všem návštěvníkům synagogy. Jde o nádrž s čistou přírodní vodou, v níž lze nabýt rituální očisty. Zpřístupněna byla v roce 2005. Synagogu i mikvi provozuje Muzeum regionu Boskovicka.

Součástí vstupu do synagogy je i volný vstup do Židovského obecního domu na Bílkově ulici.

Více informací na www.muzeum-boskovicka.cz