Světový den goril - Zoo Praha

24.9.2022, 10:00 – 16:00

Již za pár dní se pro návštěvníky otevře Nový pavilon goril. Zjistěte, co jste o gorilách doposud nevěděli.

Již za pár dní se pro návštěvníky otevře Nový pavilon goril. Zjistěte, co vše za otevřením nového pavilonu stojí, které gorily přišly do Zoo Praha jako úplně první, jak se od té doby změnily chovatelské podmínky, a co vše dělá pražská zoo pro ochranu goril ve volné přírodě.

10.30, 11.30, 12.30 a 13.30 Komentovaná setkání u goril (Starý pavilon goril)

15.00 Předání enrichmentového prvku samčí skupině

10.00–16.00 Doprovodný program:
• Nahlédněte pod pokličku: Gorilí skupina v Novém pavilonu goril bude za hezkého počasí a příznivé situace chodit ven do výběhu. Prozkoumejte pavilon v tuto chvíli aspoň z dálky pomocí dalekohledů a při troše štěstí uvidíte gorilí skupinu venku.
• Dlouhá cesta k novému pavilonu: Chov primátů v lidské péči jde stále kupředu a těmto novým poznatkům a standardům musí odpovídat samozřejmě i expozice pro dané druhy. Seznamte se podrobně s novým pavilonem goril.
• Titan byl první, aneb Seznamte se s gorilími osobnostmi za celou dobu historie chovu: Dokážete podle fotek rozpoznat obličeje goril a určit, na kterém obrázku se nachází například Ajabu, Kamba či Richard?
• Krmení je věda: Krmné dávky pro zvířata v lidské péči se stále vyvíjejí a přizpůsobují se potřebám daných druhů. Porovnejte krmnou dávku, která se dávala gorilám dříve a kterou dostávají gorily dnes.
• Inteligence goril: Gorily patří mezi nejinteligentnější zvířata a jejich inteligenci je v chovech třeba neustále rozvíjet a dbát na to, aby se nenudily. K tomu slouží chovatelům nejrůznější hlavolamy. Dokážeš si poradit s hlavolamem stejně jako gorila, či ještě lépe?