Milan Guštar - Ascensus et descensus

20.3.2022, 10:00 – 9.10.2022, 18:00

Audiovizuální instalace zvukového experimentátora Milana Guštara nazvaná Ascensus et descensus je součástí rozsáhlého cyklu studií, kompozic, grafických partitur, videí, zvukových a audiovizuálních instalací a performancí s názvem Flex, které autor vytváří od roku 1999. Instalace Ascensus et descensus vychází ze studií Flex 01 a Flex 99 a zkoumá nejistou oblast mezi statičností a dynamikou ve zvuku a barevném světle.

Milan Guštar se zabývá interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, zvukovém a vizuálním umění, teorií tónových soustav, organologií a elektroakustikou. Od 80. let se věnuje vlastní hudební a intermediální a výtvarné tvorbě ovlivněné minimalismem, ve které často využívá algoritmické a generativní postupy a matematické principy. Tvoří elektroakustickou hudbu i kompozice pro tradiční nástroje. V 80. a 90. letech vedl hudební uskupení Flao YG a tvořil hudbu pro film a divadlo. Vydal několik CD se svými skladbami, které příležitostně provádí též živě. Hudební a zvukovou tvorbu mnohdy propojuje s vizuálními díly, světelnými instalacemi nebo filmy. Je autorem obsáhlé dvousvazkové encyklopedické knihy Elektrofony, v níž shrnul historii vývoje a principy fungování elektromechanických a elektronických hudebních nástrojů. V současnosti působí na pražské AMU, kde se na hudební fakultě věnuje pedagogické činnosti a výzkumu v oblasti hudební akustiky.

Otevírací doba galerie:

Út - Ne: 10.00 - 18.00