Výstava Historie výstavby budovy NZM - Národní zemědělské muzeum

15.5.2021 – 31.12.2023, 23:59

Výstava představí vývoj architektonického řešení budovy Národního zemědělského muzea v Praze na Letné v kontextu dějin muzea, zástavby prostoru Letenské pláně a spolupráce s Národním technickým muzeem. 

Výstava bude zahájena v rámci festivalu Open House Praha 2021. Hlavním exponátem bude sádrový model budov NZM a NTM z roku 1937, doplněný autentickými návrhy a plány výstavby ze 30. let 20. století. 

Cílem výstavy je představit prostřednictvím autentických dokumentů a exponátů složitý vývoj výstavby letenské muzejní budovy v kontextu dějin muzea.