Autorské čtení: Milena Fucimanová

18.11.2018, 15:00 – 16:00

Ukázky z připravovaného románu Hnízda v octu.

Kapitola Cedrové dřevo se očima dítěte zamýšlí nad údělem otců či dědečků – a není z toho vyňatý ani svatý Josef, Ježíšův pěstoun.