Autorské čtení: Milena Fucimanová

22.10.2018, 18:30 – 19:30

Ukázky z připravovaného románu Hnízda v octu.

Kapitola Cedrové dřevo se očima dítěte zamýšlí nad údělem otců či dědečků – a není z toho vyňatý ani svatý Josef, Ježíšův pěstoun.