Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabízí široké spektrum poznání

13. únor 2024, 10:31
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabízí široké spektrum poznání

Vydáte-li se do severních Čech, konkrétně do České Lípy, můžete zde spatřit mnoho zajímavého, třeba sbírku vycpaných exotických zvířat, kuriozity, mince, medaile a obrazy, to vše si můžete prohlédnout ve Vlastivědném muzeu a galerii v areálu bývalého augustiniánského kláštera.

Klášter řádu svatého Augustina, tzv. obutých augustiniánů, byl založen v 17. století Albrechtem z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého klášterního komplexu trvala téměř 140 let. Ke klášteru přiléhá čtyřkřídlý ambit s nárožními kaplemi. Uprostřed ambitu bylo roku 1698 vytvořeno poutní místo stavbou kaple Loreta, která patří ke 48 českým loretám, napodobeninám Svaté chýše nazaretské.

Součástí kláštera je také klášterní kostel, který byl v roce 1661 poškozen požárem, rozsah škod byl tehdy veliký. Zanedlouho poté začala výstavba nového kostela. V budově kláštera má dnes sídlo Vlastivědné muzeum a galerie, v kostele se konají bohoslužby a koncerty.

Historie muzea samotného sahá do roku 1899, kdy byla zahájena činnost Muzejního spolku, k otevření muzea došlo v roce 1900. Základem sbírky muzea jsou přírodovědné, společenskovědné a knihovědné fondy, které vznikaly činností místních spolků a nadšených jednotlivých sběratelů.

Základ expozice tvoří bohaté sbírky typické pro vlastivědná muzea, tj. rostlinstvo, živočichové (včetně živých a spousty vycpaných), a pak zde také naleznete mnohé o historii regionu. Můžete zde spatřit rozsáhlé a profesionálně prezentované expozice v neobvyklé šíři záběru — od repliky uranového dolu, přes stará řemesla, k expozici velkých savců, mořských tvorů, minerálů, vojenskou historii kraje a magickou loretánskou kapli, až k výstavě současných místních umělců — fotografů a malířů.

Vybrat si můžete z následujících expozic: Regionální přírodovědná expozice Českolipska, Regionální historická expozice Českolipska, Svět hmyzu a pavoukovců, Svět moří a oceánů, Expozice exotických živočichů z celého světa, Geologická expozice, Poklady z depozitáře, Knihařská dílna, Na chalupě u Vladimíra Menšíka, Kovářská expozice a Těžba uranu na Českolipsku.

Naleznete zde bezmála půl milionu předmětů a sbírky jsou dále rozšiřovány a doplňovány. Na ploše 2.100 m2 je ve stálých expozicích muzea vystaveno na 5.400 exponátů. Jistě si z tohoto výčtu každý najde to své.

Zábavu zde najdou malí a velcí. Pro děti jsou zde připraveny různé aktivity, mohou si zde třeba poskládat podlahové puzzle. Na návštěvu si zcela jistě vyhraďte mnoho času, v muzeu se dá s přehledem strávit celý den.

Další zajímavá místa v okolí

Pokud vám přeci jen nějaký čas zbyde, jistě nevynechejte Vodní hrad Lipý. Dějiny města Česká Lípa jsou jisto jistě úzce spjaty právě s tímto vodním hradem. V současnosti je hrad oblíbeným místem pro pořádání různorodých kulturních akcí. Při návštěvě hradu vás čeká prohlídková trasa zahrnující nádvoří a návštěva jedinečných hradních sklepení, kde je pro vás připravena ukázka archeologických nálezů. Také vám ukáží branskou věž, jedinou dochovanou stavbu hradu Lipý. Je zde také expozice, která nastiňuje život na hradě v 19. a 20. století.

Dalším zajímavým místem je nedaleký zámek Zahrádky. První písemné zmínky pochází z 16. století.  K zámku přiléhá zachovalý zámecký park a navazující údolí Pekla, dnes Národní přírodní památky Peklo. V roce 2003 zámek vyhořel a pro veřejnost byl 11 let uzavřen. Od roku 2014 jsou v zachovalých částech umožněny omezené prohlídky.

21.6.2024, 19:00 – 22:00
Tradiční akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě proběhne v pátek 21. června 2024 od 19 hodin. Muzeum se touto akcí tradičně... více