Svět Komenského Fulnek

20. duben 2024, 12:19
Svět Komenského Fulnek

První zmínka o budově dnešního muzea Svět Komenského Fulnek pochází z roku 1407. Tehdy se jednalo o katolický špitál s kostelíkem Všech svatých. Budova prošla spoustou proměn i z hlediska funkčního.

S příchodem bratří se funkce rozšířily o školu a obydlí správce sboru. V roce 1621 byl komplex opuštěn a o znovuobnovení funkce svatostánku tentokrát jako kostela sv. Václava se pokusil v roce 1623 kapucínský kazatel P. Bonaventura z Kolína. Bohužel se jeho pokus neuchytil a komplex budov měl sloužit jako jízdárna. Od roku 1658 však byl nakonec využíván jako sýpka. Novou funkční tvář vdechl objektu Eliáš Knurr, který jej nechal přestavět na kapli sv. Vilgefortise, dvoupatrový špitál a barokní Knurrův palác. Díky jeho nadaci a podpoře města byly kaple i špitál využívány až do roku 1945. Pro muzejní účely byla v budově instalována výstava „J. A. Komenský – Učitel národů – bojovník za mír“ otevřená pro veřejnost v roce 1954. O tři roky později byly expoziční prostory rozšířeny na celý komplex špitálu a kaple, kde sídlí muzeum dodnes.

Svět Komenského Fulnek

adresa: Sborová 80, 742 45 Fulnek, Česká republika
telefon: +420 556 741 015
e-mail: [email protected]
facebook: @svetkomenskehofulnek
instagram: @svetkomenskehofulnek
facebook: @muzeumnovojicinska
instagram: @muzeum.novojicinska

YouTube kanál Muzeum Novojičínska

www.muzeumnj.cz

1.1.2024, 9:19 – 30.9.2024, 23:59
V letošním roce uběhlo 400 let od vzniku díla Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského.  více