Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v Evropě

24. říjen 2023, 11:18
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v Evropě

Polabské národopisné muzeum je oficiální název nejstaršího českého skanzenu lidové architektury, který sídlí ve středočeském Přerově nad Labem.  Najdete ho v centru města v sousedství renesančního zámku. Prvním muzeem tohoto druhu v Čechách bylo právě toto muzeum.

Krátce z historie národopisného muzea

Jeho počátky sahají až do roku 1895, kdy bylo v upravené bývalé kovárně a rychtě, nazývané pak staročeská chalupa, zřízeno regionální národopisné muzeum. Rychlý pokrok v zemědělské výrobě, ale především převratné změny ve způsobu života venkovského obyvatelstva vedly během posledního půlstoletí k úplnému zániku tradiční české vesnice. Proto se koncem šedesátých let ujala myšlenka zachránit v několika českých regionech, kde k tomu byly podmínky, alespoň menší soubory vybraných objektů přenesením do „záchranných skanzenů“ – specializovaných muzeí lidové architektury, národopisných muzeí v přírodě. Novodobá historie muzea v přírodě, jako záchranného skanzenu lidové architektury středního Polabí, byla započata v roce 1967.

Současnost Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem

V současné době muzeum v přírodě tvoří na ploše dva hektary téměř čtyřicet objektů lidové architektury, a to devět chalup, včetně tzv. staročeské chalupy, sedm špýcharů, čtyři stodoly, kaplička a další drobná lidová architektura.

Zařízené interiéry chalup jsou doplněny figurínami a představují život na polabské vesnici do poloviny 20. století. V objektu bývalé panské bednárny, jejíž součástí je i stará vesnická škola, se pořádají výstavy s národopisnou tématikou. Tradičními se staly velikonoční a vánoční výstavy s doprovodným programem v celém areálu skanzenu.

Další pobočky k navštívení

Polabské muzeum Poděbrady

Polabské muzeum sídlí od roku 1906 v budově nejstarší poděbradské školy, středověkého původu, přestavěné v roce 1846, která v roce 2009 a 2010 prošla náročnou rekonstrukcí včetně kompletní rekonstrukce stálých expozic. Součástí muzea je i památkově chráněný středověký špitál z roku 1444 zvaný Kunhuta.

Vlastivědné muzeum Nymburk

Vlastivědné muzeum Nymburk je od července 2019 dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce, a to na dobu přibližně 5 let. Již brzy se tedy můžete těšit na jeho znovuotevření.

Památník krále Jiřího z Poděbrad

Památník krále Jiřího z Poděbrad je umístěn v nejstarší části poděbradského středověkého hradu, v bývalé kapli Klanění svatých Tří Králů. Prostřednictvím výjimečných gotických nástěnných maleb a stovek vystavených exponátů seznamuje s obdobím 14. a 15. století, kdy poděbradské panství vlastnili páni z Kunštátu. Většina expozice je věnována životu a odkazu českého krále Jiřího z Poděbrad.

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Stálá nová expozice Muzea Bedřicha Hrozného je umístěna v nově rekonstruovaném barokním památkově chráněném domě. Seznamuje návštěvníky prostřednictvím množství sbírkových předmětů a prezentačních panelů s významnými etapami bohaté historie spojené s městem Lysá nad Labem. 

Více informací na www.polabskemuzeum.cz