V samém srdci Prahy naleznete instituce uchovávající odkaz J. A. Komenského

2. srpen 2023, 12:25
V samém srdci Prahy naleznete instituce uchovávající odkaz J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum se nalézá přímo pod zahradami Pražského hradu, u Valdštejnských zahrad. Pedagogické knihovna J. A. Komenského zase v Jeruzalémské ulici.

Národní pedagogická knihovna Komenského se v roce 2011 začlenila do Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Název instituce se změnil na Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.   

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského

Patří mezi nejstarší muzea u nás. Vzniklo v roce 1892 díky českým učitelům jako výraz snahy o uchování a dokumentování historických tradic českého školství, pedagogiky a odkazu J. A. Komenského. Je to významné vědecké a dokumentační centrum, které se orientuje na dějiny českého školství a pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. Komenského.
Sbírkový fond muzea tvoří knihovna specializovaná na vývoj českého školství v evropském kontextu, archiv písemností klasiků české pedagogiky, sbírka pedagogických periodik a fotoarchiv dokumentující historii školství od roku 1860. Najdete zde dále sbírku vzácných školních pomůcek včetně školních obrazů, grafických listů, uměleckých tisků či archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, což jsou humanisté, kteří ve 20. století propagovali toleranci mezi národy.                             

Expozice národního pedagogického muzea Odkaz J. A. Komenského je zaměřena na historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě — její součástí je školní kabinet, interaktivní program J. A. Komenský – život, dílo a odkaz. Dále zde probíhá promítání filmů z dějin českých zemí, můžete zde spatřit dávná školní vysvědčení a školní třídy z 1. republiky a za socialismu.

Návštěvník může sledovat ve volném chronologickém sledu nejvýznamnější události, problémy a jevy z českých dějin vzdělávání, pedagogiky a školství, které posunovaly vývoj výchovy a vzdělávání kupředu vzhledem k celkové dobové situaci v Evropě nebo které výrazně ovlivňovaly evropský vývoj výchovy a vzdělanosti.

Expozice bude každoročně doplňována krátkodobými tematickými výstavami zaměřené především na dějiny školství a na osobnost J. A. Komenského.

adresa: Valdštejnská 161/20, 118 00 Malá Strana
otevírací doba: út - ne 10 - 17 h

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Je jediná takto specializovaná knihovna v České republice. Vznikla v roce 1919, její fond tvoří téměř půl milionu svazků. Hlavním úkolem knihovny bylo přispívat ke studiu pedagogiky a školství získáváním knižní a časopisecké literatury vhodné ke studiu pedagogiky a jejích věd pomocných, a to zejména se zřetelem ke školské reformě. Velký důraz byl kladen na získávání moderní pedagogické literatury zabývající se reformou školství. K těmto zásadám se knihovna hlásí i dnes, neboť je veřejně přístupná.
Knihovna se zaměřuje na oblast výchovy, vzdělávání a školství. Součástí knihovny je také Sukova knihovna, unikátní fond dětské literatury.

Mezi speciální sbírky Pedagogické knihovny J. A. Komenského patří sbírka učebnic pro základní a střední školy od začátku 19. století, jedinečná sbírka našich i zahraničních slabikářů, učebních osnov, plánů, učebních textů všech vysokých škol bývalého Československa. Dále také sbírky pedagogických časopisů od 30. let 19. století do současnosti, sbírka literatury pro děti a mládež od konce 18. století po současnost nebo také sbírka komeniologické literatury.

adresa: Jeruzalémská 12, Praha 1
otevírací doba: út - čt 9 - 18 h

Více informací na www.npmk.cz