Muzeum Mladoboleslavska

27. září 2013, 11:06
Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska má své expozice na čtyřech pracovištích. Hlavním sídlem muzea je Mladoboleslavský hrad, Muzeum Podbezdězí sídlí na barokním zámku v Bělé pod Bezdězem, Muzeum Benátecká na zámku v Benátkách nad Jizerou a Letecké muzeum Metoděje Vlacha v moderní stavbě v blízkosti mladoboleslavského letiště. Muzeum Mladoboleslavska je zřízeno jako příspěvková organizace Středočeského kraje.

Muzeum Mladoboleslavska - Mladoboleslavský hrad

Mladoboleslavské muzeum je vlastivědnou institucí, která shromažďuje doklady o historickém vývoji regionu Mladoboleslavska již více než 130 let. Stálé expozice jsou tematicky zaměřeny na  minulost Mladé Boleslavi, a širokého okolí.  Během roku v muzeu  probíhají krátkodobé výstavy, které představují zajímavé kapitoly z minulosti zdejšího kraje.  Mladší návštěvníci ocení zábavně vzdělávací program, který je součástí stálých expozic a výstav. Na hradním nádvoří naleznete celoroční, volně přístupné, exteriérové výstavy.

Historie muzea

Počátky mladoboleslavského muzea spadají do roku 1885, kdy byl založen Krajský muzejní spolek. Ten pod vedením nadšeného regionálního historika Františka Bareše započal se shromažďováním sbírek, které se staly základem dnešního muzea. Roku 1887 byly sbírky poprvé představeny veřejnosti v pozdně gotickém paláci Templ v Mladé Boleslavi. Od této doby se sbírky slibně rozrůstaly a rozrostly se zejména v souvislosti s přípravami velkých pražských výstav v letech 1891 a 1895. Roku 1906 získalo muzeum prostory v bývalém českobratrském sboru, kde byla roku 1910 otevřena nová expozice, která podle tehdejších zvyklostí, představovala téměř všechny sbírkové předměty. Roku 1972 byl pro potřeby muzea uvolněn mladoboleslavský hrad, kde muzeum působí dodnes.

Zajímavý předmět

Poklad z doby bronzové - O letním slunovratu 21. června 2014 byl nalezen poklad, čítající devět bronzových sekyr, na svahu zalesněného vrchu Chlum u Mladé Boleslavi, který zde byl uschován před 4000 lety. Velké překvapení přišlo při laboratorním ošetření seker, kdy bylo zjištěno, že nesou stopy postříbření. Poklad je tak jedním z velice vzácných dokladů nejstaršího použití stříbra, a to v celoevropském kontextu.

Otevírací doba a vstupné

Leden až prosinec - pro veřejnost otevřeno úterý až pátek od 9 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 12.00;  12.30 - 17 hodin,

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti  30 Kč, rodinné vstupné 130 Kč

Kontakt

adresa: Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav
telefon: 326 325 326
email: [email protected]

www.muzeummladoboleslavska.cz
www.facebook.com/muzeummladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska - Muzeum Benátecka

Muzeum Benátecka je vlastivědnou institucí, která dokumentuje historický a kulturní vývoj regionu Benátecka. Ve svých sbírkách shromažďuje hmotné doklady o minulosti kraje. Významnou složkou sbírek je hudební fond zahrnující dokumenty rodiny Bendů, předních českých hudebníků a také dokumenty vztahující se k životu a dílu hudebního skladatele Bedřich Smetany. Ve sbírkách muzea jsou uloženy i zajímavé doklady k životu předního evropského hvězdáře Tycha de Brahe. Interaktivní stálé expozice muzea Benátecka zaujmou mladší i starší návštěvníky.  Jistě Vás zaujme také expozice o zdejší přírodě, do níž se postupně navracejí vzácní zubři, či expozice o jedinečné stavebnici Merkur.

Otevírací doba a vstupné

Pro veřejnost otevřeno úterý až pátek  v období duben až prosinec.

duben a září   od 9 do 16 hodin
květen až  srpen  od  9 do 17 hodin
říjen až prosinec od   9 do 15 hodin

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, rodinné vstupné 130 Kč

Kontakt

adresa: Muzeum Benátecka, Zámek 49, Benátky nad Jizerou
telefon:326316682, 733229387,
email: [email protected]

www.muzeumbenatky.cz
www.facebook.com/muzeumbenatky

Muzeum Mladoboleslavska - Muzeum Podbezdězí

Muzeum Podbezdězí je vlastivědnou institucí, které shromažďuje doklady o historickém vývoji regionu Bělska. Stálá expozice Podbezdězí v proměnách času Vás hravou interaktivní formou provede po zajímavých historických památkách kraje, představí Vám zajímavá místa osobnosti a události a jistě Vás inspiruje k nejednomu výletu či procházce. Stálá expozice je každoročně doplňována a aktualizována a nachází se v reprezentativních prostorách zámku v Bělé pod Bezdězem s unikátními kolorovanými stropy z přelomu 16. a 17. století.

Pravidelné výstavy a bohatý celoroční doprovodný program doplněný zábavně-vzdělávacími prvky pro nejmladší návštěvníky rozšiřují nabídku Muzea Podbezdězí.

Otevírací doba a vstupné

Pro veřejnost otevřeno úterý až pátek  v období duben až prosinec.

květen, červen,  září   od 9 do 16 hodin
červenec a  srpen  od  9 do 17 hodin
V říjnu je otevřeno pouze v sobotu a neděli od 9 do 16 hodin.

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti  15 Kč, rodinné vstupné  70 Kč

Kontakt

adresa: Zámek 1 (1. patro), 294 21 Bělá pod Bezdězem
telefon: 326 701 618
email: [email protected]

www.muzeumpodbezdezi.cz
www.facebook.com/muzeumbela

Muzeum Mladoboleslavska - Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Letecké muzeum nabízí návštěvníkům nevšední podívanou na historii letectví. Stálá expozice představuje 28 letadel, funkčních originálů i replik z období od pionýrských dob až po současnost. Na leteckých simulátorech si můžete vyzkoušet své pilotní umění, přetížení při leteckých obratech, či seskok padákem. Součástí expozic je také unikátní sbírka radiostanic, leteckých fotoaparátů, uniforem, přístrojů a dalších leteckých zařízení od počátků letectví až po současnost. K hlavním leteckým zajímavostem patří replika prvního českého letadla Metoděje Vlacha, originál Polikarpov PO2 z roku 1937 , Bücker Jungmann a nebo Beta minor.

Otevírací doba a vstupné

Otevřeno denně, včetně svátků a pondělků od 9 do 17 hodin

Vstupné: Dospělí: 100 Kč, poloviční 50 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti) 200 Kč; Skupinové zájezdy, návštěvy a školní skupiny je nutno telefonicky objednat předem!

Pokud se při návštěvě prokážete aktuální vstupenkou z kterékoli pobočky Muzea Mladoboleslavska, obdržíte na vstupném 50% slevu.

Kontakt

adresa: Regnerova ulice, 293 60 Mladá Boleslav
telefon: +420 326 211 08
email: [email protected]

www.lmmv.cz

Výstavy a akce Muzea Mladoboleslavska