Muzeum Jáchymov vám prozradí mnohé o dějinách města

13. květen 2024, 14:14
Muzeum Jáchymov vám prozradí mnohé o dějinách města

Jáchymov je lázeňské město nedaleko hranic s Německem, jen pouhých pár kilometrů od hraničního přechodu Boží Dar. Jáchymovské muzeum je umístěné v Královské mincovně pocházející z 1. poloviny 16. století, která je situované nad místní radnicí, nedaleko kostela sv. Jáchyma.

Něco málo z historie

Budova bývalé mincovny je situovaná nad radnicí na náměstí významného horního města vystavená s okázalostí úměrnou jeho významu. Jednopatrový renesanční dům s věžovitým arkýřem, mázhausem a pravoúhlým dvorem.

Z původní stavby se zachovalo jádro, ostění několika oken a portálu, unikátní dýmník a velmi rozsáhlé sklepení. Umělecky nejhodnotnějším je hranolovitý arkýř s náběhem vyztuženým žebry a ostěním oken. V jejím středu je vytesán letopočet 1536, hornické emblémy po stranách jsou novodobé. Objekt sloužil až do počátku 17.století jako Královská mincovna. Průčelí v dnešní podobě a úprava portálu je barokní. Od 19. století v budově sídlila Báňská a hutní správa města Jáchymova. Muzeum zde sídlí od roku 1964, na přelomu 80. a 90.let proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, jejímž výsledkem je současná podoba.

Stálá expozice Jáchymov – Královská mincovna

Stálá expozice je věnována dějinám města Jáchymova, uvidíte zde ukázku nerostného bohatství Krušných hor, dolování stříbra s pohyblivým modelem důlní činnosti, v expozici se rovněž dozvíte o době největšího rozkvětu jáchymovské ražby mincí a renesanční kultury (knihovna latinské školy ze 16. století, ukázky děl přírodovědce Georgia Agricoly, pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna, epitafní obrazy aj.), expozice také popisuje místní průmysl a rozkvět města v éře radonového lázeňství, je k vidění dobová balneoordinace. Krušnohorský národopis přibližuje těžký život v drsných klimatických podmínkách hor. Lze vidět i stálou expozici o táborech politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Součástí prohlídkové trasy je i rozsáhlé podzemí, v části sklepení je umístěno lapidárium s fragmenty portálů a ostění zejména z již neexistujícího domu mincmistra.

Vydejte se do města a okolí

Lázeňské město Jáchymov je ideální pro celodenní výlety. Jsou tu k vidění zajímavé památky i přírodní zajímavosti. Často se tu konají i různé kulturní akce. Najdete tu také obchody, krámky a stánky s různým zbožím, restaurace, hospody, bary a další služby.

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

adresa: Nám. Republiky 37Jáchymov, 362 51
telefon: +420 736 754 831
e-mail: [email protected]

kvmuz.cz