Kulturní centrum Kamenice zpestřuje kulturní život v obci a regionu

14. březen 2024, 11:18
Kulturní centrum Kamenice zpestřuje kulturní život v obci a regionu

Kulturní centrum Kamenice se nachází ve Středočeském kraji a je provozovatelem kulturního domu. Organizuje koncerty, divadla, dětské i společenské akce jako jsou plesy, výstavy, přednášky nebo kurzy. Je komunitním místem, kde je radost se setkávat.

Turistické informační centrum

V rámci služeb informační centrum zajišťuje zdarma přístup k počítači a připojení na internet. Rádi vám zde vytisknou nebo zkopírují vaše dokumenty a poskytnou aktuální jízdní řády. Jsou propojeni s knihovnou, která nabízí výpůjční, meziknihovní a propagační a vzdělávací služby. Koupit si zde můžete vstupenky na kulturní a společenské akce Kulturního centra Kamenice. Pro turisty nebo sběratele jsou zde připraveny pohledy, turistické známky, deníky, vizitky, nálepky, drobné upomínkové předměty nebo také razítka spojená s obcí Kamenice. Zdarma jsou pro vás k dispozici mapy blízkého i širokého okolí, informační letáky o turistických stezkách a cílech celého Středočeského kraje a obecní i okresní periodika. Jako bonus centrum nabízí zapůjčení koloběžky pro váš výlet v rámci Ladova kraje. Centrum pro vás dále připravuje koncerty, divadla a výstavy, komunitní akce – vánoční trhy, podzimní slavnosti, Den rodiny, podporuje místní kroužky a sporty i Kluby seniorů 55+.

Kluby seniorů 55+.

Tento klub sdružuje všechny starší občany na území kamenických osad od roku 2015. Pořádá pro ně celodenní výlety za krásami Prahy, po okolí Kamenice, ale i po vlastech českých a moravských. Také besedy se zajímavými lidmi, tvořivé dílny, taneční zábavy, sportovní akce a soutěže.  Se spolkem Kamenicko pomáhají uklízet cesty, které propojují osady a sázejí aleje s ovocnými stromy. Jezdí na výstavy, do muzeí, a také do divadla.

Kamenická knihovna

Kamenická knihovna prošla v posledních letech velkou proměnou. Byl obnoven knihovní fond, který je pravidelně doplňován o novinky. Stále se zkvalitňují služby pro čtenáře. Nikdo se dnes nepozastaví nad tím, že knihovny pořádají výstavy, výchovné programy, koncerty, různé soutěže, a dokonce také zájezdy. Kamenická knihovna, v rámci možností, nezůstává pozadu. Není sice velká prostorem, aktivitami se ale vyrovná i mnohem větším knihovnám.

Kulturní centrum Kamenice

 

kckamenice.cz

24.5.2024, 19:30 – 21:45
Příběh dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, dávno není. více