Hrádek nad Nisou - město v srdci Trojzemí

12. březen 2024, 14:31
Hrádek nad Nisou - město v srdci Trojzemí

Na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi se nalézá město Hrádek nad Nisou. Protéká jím Lužická Nisa.

Původně osada jménem Gród (hrad) byla založena kmenem Milčanů. Nejstarší písemné zmínky o Hrádku jsou z roku 1288. Od 12. století se stalo město součástí Českého království. Městem procházela důležitá obchodní cesta z Prahy k Baltskému moři. V roce 1424 bylo město vypáleno husitským vojskem.V 19. a 20. století bylo město střediskem textilního a strojního průmyslu.V období 2. světové války pracovaly stovky zahraničních dělníků na nucených pracích ve zbrojní továrně Spreewerk. V okolí města se těžil lignit. Později byl důl zatopen a dnes slouží jako rekreační areál. Od roku 2006 má město druhou největší sluneční elektrárnu v Česku, fotovoltaické články jsou umístěny na místní ZŠ T.G. Masaryka.

Město svou polohou poblíž česko-německo-polského trojzemí, pěstuje čilý kulturní styk se svými sousedy. Každoročně se střídají Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia v pořádání Slavnosti Trojmezí. Není náhodou, že hrádecká základní škola (ZŠ Lidická) má jednu třídu s orientací na německý jazyk. Děti z české školy pravidelně navštěvují své kamarády v německé škole a naopak.

V Hrádku nad Nisou se nalézá renesanční kostel sv. Bartoloměje, jehož dnešní podoba je z roku 1764, první zmínka o něm je datována rokem 1288. Chrám Pokoje byl postaven v letech 1900 – 1901 v novogotickém stylu. Výraznou dominantou celého města je hrad Grabštejn. Původně raně gotický hrad, později renesančně přestavěn skrývá unikátní kapli sv. Barbory.

K městu Hrádek nad Nisou patří i okolní obce Dolní Sedlo, Horní Sedlo, Dolní Suchá, Oldřichov na Hranicích Václavice, Uhelná, Loučná a Donín. Také v těchto končinách se nalézají památky a místa hodná povšimnutí a zastavení se při pohledu na místní kraj.

Hrádek nad Nisou

adresa: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou
telefon: +420 482 411 411
e-mail: [email protected] 

http://www.hradek.eu/

Zajímavé akce v Hrádku nad Nisou a okolí