Táborská botanická zahrada je druhou nejstarší botanickou zahradou u nás

1. duben 2024, 22:56
Táborská botanická zahrada je druhou nejstarší botanickou zahradou u nás

V Jihočeském kraji, na břehu rybníka Jordán v Táboře, se nachází druhá nejstarší botanická zahrada v České republice. Cílem zahrady pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se také sběrem semen pro mezinárodní výměnu.

 

Historie botanické zahrady v Táboře

Táborská botanická zahrada byla založena jako druhá botanická zahrada v Čechách v roce 1866 při Královské české vyšší hospodářské a průmyslové zemské škole v Táboře. Tato táborská škola byla první zemědělsky orientovanou školou, kde se vyučovalo v českém jazyce. V meziválečném období a po roce 1945 byla botanická zahrada hojně navštěvovaná, rozsahem svých sbírek se řadila mezi nejuznávanější na světě.

Postupem času skleníky stářím zchátraly, vzácné a zajímavé tropické a subtropické rostliny z nich zmizely a byly nahrazeny mnohdy bezvýznamnými druhy, arboretum velkou měrou zarostlo nevhodnými dřevinami a plevelnými rostlinami. Obrat k lepšímu nastal po roce 2002, kdy bylo zahájeno s postupnou obnovou a rekonstrukcí botanické zahrady

V roce 1994 byla botanická zahrada pro svůj ekologický význam v centru zastavěného Tábora vyhlášena za významný krajinný prvek a roku 2000 ji ministerstvo kultury prohlásilo pro svůj kulturní a historický význam společně s budovou školy za kulturní památku.

V současné době patří do sbírek botanické zahrady více jak 6 000 taxonů rostlin a tento počet se stále zvyšuje.

Unikátní projekt – hospodářský systém a arboretum

Současně s výstavbou nové školní budovy se připravoval i nový projekt botanické zahrady. Jeho autorem byl profesor přírodních nauk a správce zahrady PhDr. František Bubák, který navrhl na tehdejší dobu neobvyklé uspořádání rostlin, ne podle botanického dělení, ale podle určení rostlin v životě člověka. V táborské botanické zahradě bylo poprvé ve světě použito takto rozsáhlé členění do skupin podle zemědělského a hospodářského významu. A tak tu vedle sebe roste třeba kopřiva, bavlník, agáve, ibišek konopovitý, vrba, len a jiné historicky doložené přadné rostliny. Dále tu jsou sbírky vonných rostlin, náhražek cukru, uspávacích, léčivých, jedovatých, olejnatých, barvířských rostlin. Nechybějí pícniny, okopaniny, luskoviny, obiloviny, tabáky, ale i plevele. Hospodářský systém obsahuje v současné době celkem 28 skupin rostlin.

Botanická zahrada funguje také jako refugium mizejících druhů naší flóry a fauny. V dendrologické části se přirozeně udržuje řada rostlinných druhů typických pro přirozené středoevropské biocenózy včetně značného počtu vyšších hub. Z živočichů je cenný výskyt obojživelníků, pravidelně zde hnízdí řada ptačích druhů – lejskovití, sýkorovití, brhlíkovití, datlovití, sovy aj.

Botanická zahrada v Táboře

adresa: Náměstí T.G. Masaryka 788, Tábor 390 02
telefon: +420 774 128 073
e-mail: [email protected]

botanicka.szestabor.cz

22.5.2024, 15:00 – 17:00
Orientační běh je sport určený pro všechny věkové kategorie. více
31.5.2024, 8:00 – 3.6.2024, 17:00
Tradiční výstava sukulentů doplněná o prodej rostlin. více