Asociace nezávislých divadel hájí zájmy nezávislého divadla

12. září 2023, 13:10
Asociace nezávislých divadel hájí zájmy nezávislého divadla

Nezávislé divadlo je živým účastníkem života společnosti, který probouzí, zpochybňuje, podněcuje.

Asociace nezávislých divadel ČR je otevřené sdružení divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců, působících v oblasti divadel nezřizovaných veřejnou správou napříč celou republikou. Jedná se o subjekt, jehož hlavní myšlenky jsou úctyhodné. Lidé zde kulturou opravdu žijí!

Hlavními úkoly asociace jsou prosazování jedinečnosti sektoru nezávislých divadel, navazování kontaktu s veřejnou správou a zastřešování vzájemné komunikace členských divadel. Tím se pozitivně přispívá ke zlepšení podmínek, v nichž nezávislá divadla provozují svoji uměleckou činnost.

Asociace nezávislých divadel ČR byla založena 26. května 2016 v pražském nezávislém divadelním prostoru Vila Štvanice. Asociace v současnosti sídlí v Institutu umění na pražském Starém městě. Iniciátory byli Lenka Havlíková, Šárka Pavelková, Štěpán Kubišta, Kristián Kubák a Jakub Vedral.

Cílem asociace je především obhajovat zájmy členů asociace a být jednotným mluvčím sektoru směrem k veřejnosti. Propojuje všechny členy mezi sebou i se zahraničními partnery. Pomáhá s řešením aktuálních problémů členů a věnujeme se problémům, které trápí celý sektor. Usilují o podporu a propagaci sektoru, komunikují se všemi stupni veřejné správy a podílejí se na tvorbě kulturní koncepce. Dále také chtějí hledat systémová řešení tzv. vícezdrojového financování a správně nastavit legislativní procesy. Jejich snahou je podílet se na zvýšení transparentnosti a na koncepci grantových systémů a konkurzů na stávající budovy, a s nimi související složení grantových a výběrových komisí. Posílení vazby mezi kulturou a oblastí vzdělávání a také vazby mezi kulturou a byznysem je další cíl, kterého chtějí dosáhnout. Snaží se podporovat vztahy a spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky, komunikovat a spolupracovat se stávajícími profesními organizacemi jak v České republice, tak celé Evropě.

www.andcr.cz

Obrázek6s

27.2.2024, 20:00 – 21:00
Účast na Festivalu Malá Inventúra. více
3.3.2024, 20:00 – 22:00
„Nejstarší a nejsilnější emocí lidstva je strach, a nejstarším a nejsilnějším druhem strachu je strach z neznáma. “ –... více
23.3.2024
určeno pro: studenty*tky divadelní výchovy, studenty*tky pedagogicko-uměleckých oborů, divadelní lektory*ky, pedagogy*žky ZUŠ  více
26.4.2024
Určeno pro: studenty*tky divadelní výchovy, studenty*tky pedagogicko-uměleckých oborů, divadelní lektory*ky, pedagogy*žky ZUŠ. více
28.3.2024, 19:00 – 21:20
Hynek Čermák jako muž, který dosáhl ve svém životě všeho – i toho, co nikdo normální v životě nechce. více
31.5.2024
určeno pro: praktikující pedagogy*žky (ZŠ, ZUŠ, SŠ), divadelní lektory*ky, pedagogy*žky volnočasových center (SVČ,..) a studenty*tky... více