Zlaté Hory – Kouzelný kraj pokladů

1. červen 2023, 0:00
Zlaté Hory – Kouzelný kraj pokladů

Věděli jste, že Zlaté Hory jsou kouzelným krajem pokladů? Vydejte se s našimi tipy na výlet je prozkoumat!

Městské muzeum

Památkově chráněný objekt budovy staré pošty z roku 1698. Stálé expozice k historii města a zlatohorského regionu. Bohatá historie hornictví s početnou výstavou zdejších minerálů. Ve sklepení muzea expozice k čarodějnickým procesům. V přízemí budovy se nachází pamětní deska na počest návštěvy císaře Josefa II., který zde se svou družinou generálů přenocoval.

Zlatokopecký skanzen

Kompletní replika středověké zlatokopecké osady s provozy na zpracování zlatonosné rudy. Základním pilířem skanzenu jsou Zlatorudné mlýny a nová tavící pec. Níže podél toku říčky Olešnice je hornická osada, koncipována jako Objekt domácích řemesel. Obranné prvky zlatokopecké osady tvoří dvě strážní věže. Součástí skanzenu je také přírodní amfiteátr, využívaný při soutěžích v rýžování zlata.

Hornicka osadaG

NS Údolí ztracených štol

Nedílnou součástí Hornického skanzenu je i tato naučná stezka. Měří okolo 2 km a z části vede okolo původního středověkého kanálu, jehož voda pohání samotné Zlatorudné mlýny. Nejzajímavějším bodem je určitě místo, „kde voda teče do kopce“. Ostatní zastavení informují o původu zlata, geologii dané lokality a zdejší přírodě.

Poštovní štola

Zpřístupněné důlní dílo ze 16. století. V 19. století dokladována těžba pyritů a důlních vod pro výrobu vitriolu. V různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, jakož to i dřevěné vodotěžní zařízení.

postovni stola

Rozhledna na Biskupské kupě

Nachází se na samotném vrcholu stejnojmenné hory v nadmořské výšce 890 m. n. m. Byla slavnostně otevřena 26. srpna 1898 ku příležitosti 50-ti leté vlády císaře Františka Josefa. Z ochozu rozhledny je možno spatřit vrcholky jesenických hor včetně Pradědu, Beskydy, Sněžku a polskou nížinu.

Rejvíz a Naučná stezka na Mechovém jezírku

Rejvíz je mezi horskými obcemi nejkrásnější perlou jesenických hor. Leží uprostřed sametově zelených luk na náhorní rovině plné lesů, v nichž je mnoho jelení a srnčí zvěře, borůvek, brusinek a hub. Nadmořská výška blat se pohybuje od 731 do 804 m. n. m. Při turistickém chodníku z Rejvízu do Dolního Údolí bylo obnoveno odpočívadlo zvané “Hříbek”. Monumentální válečný pomník obětem 1. sv. války byl postaven v roce 1929. Penzion Rejvíz - vyřezávané židle.

mech. jezirko