Výstavní projekt "První světová válka - léta zkázy a bolesti" je v Jihočeském muzeu prodloužen do 31.12.2018! Prohlédněte si expozici i virtuálně

24. říjen 2018, 23:45
Výstavní projekt "První světová válka - léta zkázy a bolesti" je v Jihočeském muzeu prodloužen do 31.12.2018! Prohlédněte si expozici i virtuálně

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Vás zve v souvislosti s oslavami 100. výročí konce první světové války a vzniku samostatného československého státu na výstavní projekt "První světová válka - léta zkázy a bolesti", který je pro velký zájem prodloužen až do 31. prosince 2018! Výstavu můžete navštívit v hlavní historické budově Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice).

"První světová válka je nyní, v době relativní hojnosti a blahobytu, vytěsněna z paměti lidí. Přitom to byl právě tento první globální válečný konflikt, který dal tvář dvacátému století. Milióny mrtvých, milióny zraněných fyzicky i duševně, hlad, bída, pandemie španělské chřipky, zničená města, zhroucené státy, ale také naděje (bohužel plané) v podobě nových myšlenkových proudů a revolucí... Výstava přibližuje hrůzy války a to nejenom na frontě, kde vojáci prožívali neustále mezní životní okamžiky, ale i v týlu, kdy ženy a děti, rodiny vojáků, byly nuceny strádat v důsledku zhrouceného válečného hospodářství a musely čelit mnoha kritickým situacím, " přibližuje garant výstavy a historik Jihočeského muzea PhDr. Jiří Petráš.

Výstava si klade za cíl zmapovat první světovou válku s jejími příčinami i důsledky, a to jak pro Českobudějovicko, tak i jihočeský region, Československo, ale i v mezinárodních souvislostech - zejména v česko-rakouských. Na počátku první světové války byla rakousko-uherská monarchie, na jejím konci pak bývalé soustátí, na jehož troskách vznikly následnické státy – mimo jiné Rakousko a Československo. Českému návštěvníkovi se představí i dosud neobvyklý rakouský pohled na konec války, rozpad monarchie a vznik následnických států – a naopak. Stejně tak může být pro rakouské zájemce zajímavý i pohled českých studentů na tuto problematiku.

SPECIALIZOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

V rámci výstavy je připraven propracovaný a kladně hodnocený vzdělávací program vhodný zejména pro druhý stupeň základních a všechny ročníky středních škol. Zahrnuje komentovanou prohlídku expozice s edukačním pracovníkem, interaktivními prvky a edukační lístkovou brožuru navíc. Edukační program můžete objednávat zde: http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/aktualni-nabidka/

OCENĚNÍ PROJEKTU

V květnu letošního roku získala výstava v rámci XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 2017 Cenu Českého výboru ICOM, která je udělovaná projektům významně přispívajícím k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Hodnocení poroty soutěže: "Výstava uchopila téma války s aktuální naléhavostí. Ukázala, za jakých podmínek ze zmaru a zkázy vznikla Československá republika. Skvěle postavená prezentace ukazující projevy a dopady války na Českobudějovicku byla provázena mimořádně propracovaným a působivým programem pro dospívající mládež."

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE

Pro všechny zájemce, kteří si výstavu nemohou z jakýchkoli důvodu prohlédnout osobně, máme zajímavou novinku. Expozici si totiž můžete prohlédnout i formou virtuální reality zde: https://www.youtube.com/watch?v=P0yAkKX7Yx8&feature=youtu.be

Během spuštěného i pozastaveného videa se můžete rozhlížet kolem sebe za pomoci počítačové myši či touchpadu. Video lze i přibližovat a oddalovat.

Pronikněte do sto let staré historie... Další informace najdete na našem webu (www.muzeumcb.cz), na Facebooku a na Instagramu. Sledujte nás.

ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘED STO LETY – PROMĚNY MĚSTA VE FOTOGRAFIÍCH A KNIHÁCH

V souvislosti s výše uvedenou expozicí Vás zveme i na novou  výstavu s názvem "České Budějovice před sto lety", která představí proměny města ve fotografiích a knihách. K vidění budou panely s fotografiemi Milana Bindera – srovnání vybraných míst ve stavu přibližně kolem počátku 20. století a z období první republiky se současnou podobou. Zároveň představíme unikátní a zajímavou ukázku rozličných knih a pojednání o historii města. Některé málo známé staré texty zpřístupníme v digitální podobě. Výstava je přístupná rovněž v hlavní historické budově Jihočeského muzea od 9. listopadu 2018 do 17. února 2019 (úterý - neděle + svátky vždy od 9:00 do 17:30 hodin).

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ V JIHOČESKÉM MUZEU 11. 11. 2018

Srdečně Vás zveme i na akci Jihočeského muzea uspořádanou u příležitosti Dne válečných veteránů v neděli 11. listopadu 2018 od 9:00 do 15:00 hodin. Program je naplánován venku před hl. vchodem do muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, vchod ze Senovážného náměstí) i v interiéru budovy. Vstup je ZDARMA. Kompletní program najdete na www.muzeumcb.cz.

Otevírací doba: úterý - neděle + svátky vždy od 9:00 do 17:30 hodin.
Vstupné - základní: 50 Kč, snížené: 30 Kč, rodinné: 110 Kč.