Srdečné pozdravy z Budějovic. Město na pohlednicích v letech 1895–1939

11. listopad 2021, 11:08
Srdečné pozdravy z Budějovic. Město na pohlednicích v letech 1895–1939

Výstava, která se koná od 5. 11. 2021 v hlavní budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Dukelská 1) prezentuje pohlednice města v různých aspektech jeho vývoje (například urbanistickém, kulturním, společenském nebo hospodářském) v časovém horizontu od konce 19. století do roku 1939. Výstava je přístupná až do 1. 6. 2022.

Výstava je tematicky rozdělena do čtrnácti samostatných bloků, přičemž hlavní důraz je zde kladen především na originalitu a zachycení specifické atmosféry Českých Budějovic včetně zaniklých městských zákoutí a objektů, dopravního ruchu, kouzla starých firem a podniků, specifického společenského dění a nostalgického pohledu na obyvatele na ulicích,“ říká autor a garant výstavy Leoš Nikrmajer. Výstava kombinuje originály s kopiemi v různých velikostech, kolorované záběry s černobílými fotopohledy a různé techniky tisku v počtu několika set exemplářů, z drtivé většiny pocházejících ze sbírek Jihočeského muzea. K nejzajímavějším a sběratelsky nejcennějším patří série litografií z přelomu 19. a 20. století, tedy z období zlatého věku pohlednic nebo netradičně výtvarně řešená přání s koloritem krajské metropole.

Výstava je otevřena od úterý do neděle, včetně svátků vždy od 9:00 do 17:30 hodin.
Základní vstupné činí 25 Kč, snížené 15 Kč. Rodinná vstupenka vyjde na 55 Kč.

Článek a doplňující informace najdete také na webu Jihočeského muzea: www.muzeumcb.cz/program/vystavy/srdecne-pozdravy-z-budejovic-mesto-na-pohlednicich-v-letech-1895-1939.html

Událost na Facebooku zde: www.facebook.com/events/610009947013461