Petr Hůza TEĎ A TADY

17. červen 2019, 3:00
Petr Hůza TEĎ A TADY

Teď a tady, tak se jmenuje nová výstava porcelánu designéra Petra Hůzy, kterou zahájíme ve středu 19. června v 17 hodin v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí.

Úvodní slovo k výstavě pronese doc. Pavel Jarkovský a k poslechu zahraje na harmoniku, violoncello a kytaru uskupení Igor Barboi Trio.

Petr Hůza (*1974) patří mezi současné výtvarné autory a designéry, jejichž renomé již přesáhlo hranice České republiky. Jeho tvorba se zaměřuje na zdánlivě banální věci a předměty běžné potřeby, které bez ztráty estetické a funkční kvality transformuje pomocí zdánlivě naivní ilustrace na nositele emoce či sdělení. Poetickou formou pomocí grafické zkratky dodává dějům a každodenním situacím dvojznačnost a naráží na základní schopnosti komunikace a dorozumění. Petr Hůza je také autor úzce spjatý z městem Dubí. Vystudoval obor Design keramiky v ateliéru doc. Pavla Jarkovského na FUD UJEP v Ústí nad Labem, který má dodnes své zázemí v Dubí na odloučeném pracovišti v Tovární ulici.  Ještě během studií a i po jejich ukončení se do Dubí vracel jako účastník malířských i hrnkových Mezinárodních porcelánových sympozií Českého porcelánu, a.s. S některými z jeho prací vzešlých ze sympozií, se naši návštěvníci již setkali v Domě porcelánu s modrou krví, kde tvoří součást stálé expozice. Petr Hůza absolvoval řadu zahraničních stáží a od roku 2008 zastává pozici vedoucího oboru Grafická tvorba – multimédia na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby PF Univerzity Hradec Králové. Jeho dílo je zastoupené v řadě českých i zahraničních sbírek v ČR, SR, Japonsku, Irsku, Francii, USA, Číně, Polsku, Dánsku. (MIC Dubí)

 

#Hrnky - 001, 002, 003

Kusy ze souboru porcelánu Petra Hůzy, které připomínají hrníčky, jsou hrníčky. Jestliže kterýkoliv z nich začne v mysli diváka nebo spotřebitele budit dojem, že jeho posláním je víc, než jenom sloužit k pití, je to v pořádku. Pokládat si při pohledu na hrnky Petra Hůzy otázky nebo si pohrávat s variantami odpovědí, případně sdělit hrnkem někomu něco, je přidanou hodnotou jeho porcelánu. Dosud se jasně nevymezil v oblasti designu, ani užitého umění, možná kdyby se víc snažil. Jenomže jemu jde o něco jiného. A potřeba patřit do zavedených pojmů to není. Uvažuje nad věcmi, kterými se obklopuje a uvažuje způsobem, který se promítá do jeho práce prostřednictvím plného uvědomění si momentu teď a tady – autorskými zásahy. Co se v nás děje, když se řekne „procitnout“? Nejspíš se vracíme od vzpomínek, plánů a fantazírování a díky něčemu naléhavému jsme najednou tady a teď. Znamená to soustředit se? Pokud ano, pak na co? Nebo jinak, pragmaticky: Co budeme dělat? Teď a tady. V knihovně si nejspíš nezaplaveme, v kostele nekoupíme zmrzlinu, v autě si nezajezdíme na koni. Co tady a teď? Záleží s kým, s čím a jak. A pokud máme svobodu, štěstí i utrpení volby trávit čas na místě aktivitou, která nám dává smysl, často volíme rituály. Ty nám pomáhají, abychom svůj život vnímali uceleně a pozitivně. A máme-li před sebou předměty - hrníčky, na místě je úvaha nad rituálem přípravy všech možných druhů nápojů, o kterých víme, že nám navodí okamžiky harmonie a klid mysli. Že nám bude dobře, že budeme vychutnávat průběh současnosti, kdy aktivita popíjení není tak náročná, jenom ty hrníčky, ze kterých se pije, nás nenechají zcela být. Protože jsou hravé, radostné, oslovují, komentují, vybízí zamyslet se, někdy se drze ptají. A přitom jsou tak roztomilé! Ty vyšší, na čaj, pochází ze sympozia v Dubí z r. 2007. Jejich motivy i tvary jsou průběžně až do současnosti variovány a modifikovány. Z poslední tvorby Petra Hůzy jsou zde hrnky na kávu. Potiskem doplňuje jejich tvar a dopřává uživatelům momenty překvapení.

#Dózy (Zásobníky)

Potřeba autora mít svou vlastní dózu a vliv inspirace z oblasti lékárnictví, jsou zásadní stimuly, díky nimž jsou nově součástí jeho tvořivého procesu dózy - zásobníky, jakožto solitéry. Potisk, který v této fázi tvorby pozorujeme, není sice sdílný, zato však bude souznět s domácími textiliemi.

#Figurky - Malé formy (Moje armáda, Běh)

Koncept Armády, jejíž podstatou je postprodukce autorovy figury, ukazuje na zpřítomnění autorství. Figurky byly poprvé vystaveny v Číně v r. 2010. Hůza zastavil svou figuru v pohybu a ve formě kinetické plastiky ji předkládá původně ve stoji. Tedy zkráceně: zastavil podobu sebe v pohybu a podobu sebe, statického, rozpohyboval.

#Archiv - Kachle

Kachle, jakožto prezentace vlastní tvorby volnou formou, zastavují a uchovávají momenty. V jejich zobrazeních lze pozorovat kumulace nápadů. V první fázi se jedná o nápad, třeba realizace hrnku, ve druhé o nápad uchovat hrnek v jisté situaci. Pouhá fotografie Hůzovi nestačí, protože pro něj bílá plocha rovná se tah. Tah volnou rukou. Fotografie je pouze prostředkem uchování formy, která následně ožije díky kresbě a znovu je uchovaná v médiu autorovi nejbližšímu. Po vzoru „design se množí“, množí i Petr Hůza fotografická zobrazení, která ho oslovují svojí naléhavostí, bezprostředností, něčím, co nesnese odklad, co je teď a tady, nebo vůbec a nikdy. Teď, tady, na prahu přítomného okamžiku.

Katarína Přikrylová

 

www.huza.cz

Dům porcelánu s modrou krví

Tovární 620/15a, Dubí

Po-pá 8 – 17h, So 8-14h

www.infocentrum-dubi.cz