Památky se více otevírají dětem – zábavními akcemi, edukačními programy a na hradě a zámku Bečov už i dětským webem

9. červenec 2014, 11:05
Památky se více otevírají dětem – zábavními akcemi, edukačními programy a na hradě a zámku Bečov už i dětským webem

Pro hrady a zámky jsou červenec a srpen významnou částí roku – turistická sezona vrcholí a kasteláni se svými pomocníky ukazují, co všechno pro své návštěvníky připravili.

Stále více se přitom věnují dětem; historii, architekturu a památky jim představují způsobem, který děti baví. Hrad a zámek Bečov navíc spustil první dětský web. A také provozuje edukační centrum – jedno ze sedmi, jejichž zážitkových programů mohou děti letos na památkách a pracovištích NPÚ využít.

První dětský web pro malé návštěvníky památek, webové stránky přizpůsobené nejmenším uživatelům, spustili lidé ze správy hradu a zámku Bečov měsíc před začátkem prázdnin 1. června na Mezinárodní den dětí. Je to v České republice unikát, první web památkového objektu určený dětem. Atraktivní formou a srozumitelným jazykem přibližuje základní informace o hradu, zámku i relikviáři sv. Maura, jedné z nejvzácnějších památek u nás. Děti si zde http://prodeti.zamek-becov.cz/ mohou naplánovat návštěvu hradu a jeho okolí, pustit si kramářskou píseň o dramatických osudech relikviáře nebo animované filmy o něm. Snadno si také stáhnou omalovánky a pracovní listy k hradu, zámku i relikviáři.

Dětský web je však jen jednou z řady nabídek, které hrad a zámek Bečov dětským návštěvníkům poskytuje. Po vybudování originálního dětského koutku v podobě hradní pevnosti, cvičné archeologické lokality či půjčovny kostýmů je žhavou novinkou tohoto léta i prohlídkový okruh Procházka minulostí, při němž se děti zábavnou formou dozvídají, jak se na hradech a zámcích bydlelo, plní zajímavé úkoly a mohou si osahat repliky historických šatů, nádob, braní, mincí apod. Také prohlídka Relikviář pro každého je určena zejména dětem; dozví se, co je to relikviář, co ukrývá, kdo je světec a podobně, a pomocí komiksu zjistí, jak se relikviář dostal do Bečova, za jakých okolností byl ukryt a jak se podařilo jej mnohem později objevit. www.pamatkynasbavi.cz/Edukacni-centra/EC-becov/ .

Jiný typ zážitku na Bečově nabízejí unikátní programy Dobrodružství vápna a písku, které dětem i rodičům představí památkové stavby z pohledu stavebních materiálů a jejich schopnosti vypovídat o dějinách budov. Během prohlídek hradu, včetně nepřístupných míst, s odborníkem se lidé seznámí s tradičními materiály či historickými stavebními technologiemi a naučí se rozumět, co památky vyprávějí. http://www.castlebecov.eu/edukace/prohlidky-hradu/ .

Zásluhu na tom, že se na hradě a zámku Bečov mohou dětem takto intenzivně věnovat, má jeho zapojení do projektu s motem Památky nás baví, oficiálně nazvaného Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky www.pamatkynasbavi.cz. . Na sedmi pracovištích Národního památkového ústavu byla otevřena edukační centra, vybavená technickým zařízením a edukačními pomůckami a zaměřená na vytvoření systému vzdělávacích programů věnovaných kulturnímu dědictví. „Děti jsou pro nás velice důležitou skupinou. Jedním z úkolů Národního památkového ústavu je zprostředkovat návštěvníkům historii a příběhy památek a obecněji napomoci veřejnosti vybudovat si Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, P. O. BOX 84Tel: +420 257 010 111, Fax: +420 257 531 678, e-mail: [email protected] , IČO: 75032333k památkám a národnímu kulturnímu dědictví vztah. A začít u dětí je ideální. Proto se snažíme vycházet vstříc jejich zájmům a možnostem a připravit jim poučení zábavnou formou,“uvedla Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Edukační centrum v Českých Budějovicích navázalo na starší didaktické programy realizované již od roku 2008. Nabízí školám edukační programy pro historická jádra měst České Budějovice a Český Krumlov. (http://www.npu-cb.eu/pamatky-hrou-i-poucenim/didakticke-programy/) Pro klášter Zlatá Koruna vznikl nový program „Zlatokorunský orbis pictus“, který žáky seznamuje nejen s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, architekturou gotiky a rokoka v autentickém prostředí, ale využívá i didaktické nástěnné obrazy z 2. pol. 18. stol. inspirované dílem J. A. Komenského Orbis Pictus, které sloužily k názornému vyučování v tamní škole (http://www.klaster-zlatakoruna.eu/prohlidkove-trasy/skolni-prohlidky-2/). Jak se žilo na dvoře posledních Rožmberků si žáci vyzkouší doslova na vlastní kůži během programu „Návštěva na dvoře posledních Rožmberků“ na zámku v Třeboni. S využitím renesančních kostýmů se stanou dvořany Petra Voka z Rožmberka a zjistí, jaké měl záliby nebo čím se zabýval alchymista, stavitel, rybníkář či kejklíř.

Prvního května letošního roku bylo otevřeno edukační centrum v Hradci nad Moravicí, které připravuje programy také pro zámek v Raduni. V programu „Cesta do středověku" si děti vyzkouší například psaní husím brkem, při absolvování programu „Život na zámku" se zase obléknou do historických kostýmů www.pamatkynasbavi.cz/Edukacni-centra/EC-Hradec-nad-Moravici/ .

Edukační centrum v Kroměříži se zaměřuje na přiblížení další stránky historie, na interpretaci historických zahrad. Připravuje programy, při nichž děti pozorují krásy zahrady kroměřížského zámku, poslouchají zvuky, čichají k bylinkám anebo je dokonce ochutnávají. O prázdninách se budou konat prohlídky zámecké saly terreny, unikátního raně barokního prostoru, který je napůl ještě součástí zahrady a napůl již přináleží k zámku. Její poznávání probíhá zážitkově, za pomoci divadla, tvořivosti a hudby. http://www.pamatkynasbavi.cz/Edukacni-centra/EC-Kromeriz/ .

Edukační centrum v Ostravě, sídlící v areálu zpřístupněného Dolu Michal v Michálkovicích, vzniklo v roce 2012 s cílem zvýšit povědomí o technických památkách a industriálním dědictví a vysvětlit jeho hodnotu a význam kupříkladu pro hospodářský rozvoj regionu. Přímo v areálu Dolu Michal jsou připraveny programy „Černá, barva uhlí“, „Ograbule a ti druzí: příměstské tábory“ nebo „Technická památka, známá, neznámá“. http://www.pamatkynasbavi.cz/Edukacni-centra/EC-Ostrava/ Další řadu programů připravuje toto edukační centrum na hradě Šternberk například„Technika je všude kolem nás“; upozorňuje jimi na význam technického zázemí budov, na které se často zapomíná. http://www.hrad-sternberk.cz/specialni-detske-prohlidky/Širokou nabídku programů pro nejmenší děti i skoro dospělé připravuje už od roku 2013 edukační centrum se sídlem v Telči. Najdete je na řadě hradů a zámků v Kraji Vysočina http://www.pamatkynasbavi.cz/Edukacni-
centra/EC-Telc/ .

Edukační centrum na zámku Veltrusy zahájilo svůj letošní provoz 19. května pilotním programem „Zahrady a parky“, zaměřeným na rozdíly barokní zahrady a přírodně-krajinářského parku. Programy však připravuje také pro Palácové zahrady pod Pražským Hradem a Sázavský Klášter http://www.pamatkynasbavi.cz/edukacni-centra/ec-veltrusy/ .

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o které se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.