Mostecké muzeum sídlí v památkově cenné budově bývalého Státního reálného gymnázia z roku 1913

17. březen 2024, 22:31
Mostecké muzeum sídlí v památkově cenné budově bývalého Státního reálného gymnázia z roku 1913

Jedna z největších muzejních institucí Ústeckého kraje se věnuje zejména přírodě, umění, kultuře a historii Mostecka i Litvínovska.

Nejnovější atraktivní expozice Geologie severozápadních Čech představuje jedinečné ukázky minerálů a zkamenělin ze širšího Mostecka, nalezené převážně při těžbě uhlí. Nechybí ani ukázky nerostů vulkanických komplexů severozápadních Čech a rudných nalezišť Krušných hor. Expozici doplňují fotografie, reprodukce obrazů a modely pravěkých živočichů.

Expozice „Poklady výtvarného umění Mostecka“ s nejvzácnějšími pozdně gotickými a renesančními obrazy a plastikami (14. až 16. století) ze sbírek OMGM představuje "rodinné stříbro", zahrnující především uměleckou výbavu kostelů v Mostě a na Mostecku.

Zvláštní pozornost věnujeme památce baronky Ulriky von Levetzow, kterou si proslulý básník Johann Wolfgang Goethe vyvolil za svou poslední múzu. Expozice s názvem „Ulrika von Levetzow. Anděl ve třpytu par“, představuje repliku Ulričina pokoje a jedinečnou granátovou soupravu šperků, která patří mezi 10 nejcennějších klenotnických prací v zemi. Exponáty pocházejí z rozsáhlé pozůstalosti baronky a jsou součástí sbírek již 120 let. Expozice je obohacena o instalací barončiny knihovny z třebívlického zámku, která je dlouhodobou zápůjčkou z Památníku národního písemnictví.

Etnografická expozice Ze života obyvatel Krušnohoří se zabývá převážně řemesly. Zařízené světnice a dílny představují všední život horských obyvatel, domácí práce i typické činnosti jako hornictví, punčochářství, krajkářství či hračkářství. Součástí expozice je prezentace současných prací mosteckých paličkářek.

Veřejnosti je zpřístupněn také výjimečný velkoformátový obraz Alfonse Muchy Alegorie bohatství, který byl umělcem vytvořen pro budovu České záložny v Mostě v roce 1937.

Výstavy

Od 15. 3. do 12. 5. 2024

Sofie Švejdová / Na tvrdší dřevo volte sekerky s delším topůrkem

Malířský projev autorky, kterému dominuje vzruch a jitřivé emoce, se pohybuje
na pomezí abstrakce a reality a náleží k nejautentičtějším a nejosobnějším projevům na současné české výtvarné scéně. Výstava představí současnou malířskou tvorbu doprovozenou výběrem ze starších prací.

Hesham Malik / Skrytá tajemství Indie

Od 19. 1. do 7. 4. 2024

Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik představuje abstraktně figurativní interpretaci reality, vypráví fascinující příběhy z indické mytologie a noří se
do rozmanitých vyprávění o indickém životě, kulturách a příbězích, přičemž ctí osobité indické umělecké tradice. Tato harmonická směs vytváří pulzující atmosféru, která podmaní smysly a okouzlí duši.

Do 31. 3. 2024

Výstava minerálů ze sbírek Ladislava Blahy

Mineralog a geolog Ing. Ladislav Blaha sbíral minerály od dětství. Byl jedním
z posledních sběratelů minerálů, který sbíral nerosty jen pro vlastní potěšení. Sbíral především v regionu Českého středohoří a Krušných hor. Byl pravidelným účastníkem legendárních výprav za kameny po celém Československu, které pořádala severočeská pobočka Československé společnosti pro mineralogii
a geologii.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace Ústeckého kraje
Čsl. armády 1360/35, Most
+420 476 442 111
[email protected]

www.muzeummost.cz

 

Otevírací doba: úterý – pátek 12:00–18:00,

sobota – neděle, svátky 10:00–18:00

 

Více informací o programu a otevírací době muzea a galerie v Mostě najdete na www.muzeum-most.cz a www.facebook.com/mostmuzeum/ a Instagramu.