Dny evropského dědictví v Muzeu hlavního města Prahy

4. září 2014, 11:23
Dny evropského dědictví v Muzeu hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy se dne 7. 9. 2014 zapojí do celoevropského projektu Dny evropského dědictví / EHD.

Muzeum hlavního města Prahy se zapojí do projektu s názvem Dny evropského dědictví dne 7. září 2014. Pro letošní rok je hlavní téma: „Návraty ke kořenům“. V rámci EHD bude vstup zdarma do hlavní budovy na Florenci v čase 9.00–18.00 hod., dále do Podskalské celnice na Výtoni od 10.00–18.00 hod. a do Zámeckého areálu ve Ctěnicích od 10.00–18.00 hod.  

V hlavní budově Muzea na Florenci mohou návštěvníci zhlédnout mimo stálých expozic také výstavu Historie povodní v Praze. V rámci výstavy je prezentován bohatý ikonografický materiál. Návštěvník se také dozví zajímavé informace o ochraně před povodněmi v minulosti a uvidí fotodokumentaci povodní z let 2002 a 2013.

V Podskalské celnici na Výtoni momentálně probíhá výstava Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan. Vybrané předměty a vystavené obrazy dokreslují život na Vltavě a v zaniklém Podskalí.

Zámecký areál Ctěnice nabízí prohlídku stálé expozice Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do
20. století a Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova. Nově je pro návštěvníky otevřena stálá expozice Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost.