Deset kroků k divadlu - Seriál deseti wokshopů v Divadle v Řeznické

18. červen 2014, 10:48
Deset kroků k divadlu - Seriál deseti wokshopů v Divadle v Řeznické

Celý cyklus je věnován divadlu jako prostředku osobní výpovědi.

Společně budeme hledat překážky, které nám na různých stupních divadelní práce kladou do cesty konvence, nedostatečná technická vybavenost, osobní zábrany atd., a postupně budeme odkrývat cestu
k bezprostřednímu jádru následně stylizované výpovědi.

Žádná z dílen nebude úzce zaměřen jen na jednu divadelní dovednost, přesto se však budou střídat ty praktičtější (zaměřené více na herectví od technické průpravy přes po hledání bezprostřednosti v pohybovém gestu) s těmi teoretičtějšími zaměřenými na koncepční práci
s textem (dramaturgie), výběr výrazových prostředků a nalézání technických řešení pro nabízející se scénické metafory (scénografie v širším smyslu slova, režie) atd.

Páteří cyklu bude příprava závěrečného divadelního představení na témata nalezená v průběhu cyklu.

Přes možnost individuální účasti na jednotlivých dílnách - bude tedy výhodou, projde-li účastník celým cyklem a stane-li se tak součástí celého tvůrčího procesu. Pravidelní účastníci budou dostávat na sebe navazující „domácí úkoly“, takže jejich zkušenost bude posílena i prací mezi jednotlivými semináři.

Ve všech seminářích / workshopech budeme hledat odpovědi na otázky divadla společně. Kde to bude možné, dáme přednost příkladu, etudě a experimentu před teorií a vysvětlováním.Každý workshop bude tedy obsahovat praktickou část s hereckými etudami a část rozborovou a diskusní.

Lektor divadelních dílen Akram Staněk

Narozen 1963 v Káhiře (odtud neobvyklé jméno), v dětství člen Dismanova souboru, po gymnáziu se přihlásil na DAMU, obor herectví a byl napoprvé přijat. Absolvoval v roce 1985 a nastoupil do angažmá v Loutkovém divadle Radost v Brně. V osmdesátých a devadesátých letech kromě hraní na domovské scéně vystupoval také v HaDivadle, věnoval se profesionálně divadelní fotografii, a režíroval dnes již zaniklý amatérský soubor Pro100r. Největším úspěchem z tohoto období je účast na mezinárodním divadelním festivalu v Monaku právě s divadlem Pro100r a následně dvojnásobná úspěšná účast stejného souboru na mezinárodním festivalu Fiesta! v Carasacu korunovaná vlastní režií Vernisáže Václava Havla se souborem Teatro San Martín de Caracas.

V polovině devadesátých let opustil své herecké angažmá, a po dvou letech vyučování techniky mluveného projevu na JAMU prokládá práci reklamního grafika jednotlivými profesionálními režiemi v různých divadlech v celé ČR (Klicperovo divadlo Hradec Králové, Městské divadlo Zlín, Komorní scéna Aréna Ostrava, Tramtárie Olomouc, Minor Praha, Národní divadlo Praha – Kolowrat, divadlo U Valšů Praha...)

Po celou dobu se nepřestává věnovat amatérskému divadlu jako režisér (divadlo Lucerna, divadlo Bez Prken, krajanské divadlo Za rohem ve Vancouveru) a také jako porotce na postupových přehlídkách. Je zakládajícím ředitelem mezinárodního divadelního festivalu amatérského a nezávislého divadla Apostrof, který v roce 2014 vstoupil do svého 16. ročníku. Občas se uplatní i ve své původní profesi herce – v Divadle v Řeznické naposledy v dnes již legendární inscenaci Lidožrouti.

JEDNOTLIVÉ DÍLNY:

ZÁŘÍ I. Co je divadlo?


Budeme hledat charakteristické rysy divadla od historie po současnost. Soustřeďovat se budeme na pravdivost výpovědi, adekvátnost prostředků, nalezení současného, pojmenování konvence atd.

ŘÍJEN II. Bezprostřednost

Svoboda jednání, automatické reakce, uvolňování, hledání osobního gesta, překonávání zábran. Improvizace individuální i kolektivní, beze slov.

LISTOPAD III. Konvence

Pojmenovávání současné divadelní konvence, hledání jejích nejmrtvolnějších prvků, překonávání automatizmů. Překračování pravidel a úmyslné bourání konvencí.

PROSINEC IV. Co je na divadle drsné

Co je na scéně přes čáru. Hranice únosnosti. Opodstatnění překračování těchto hranic. Kdy to funguje a kdy ne. Krutost. Drsnost.

LEDEN V. Návrat k bezprostřednosti

Bezprostřednost a její propojení se stylizací. Jak využít pevná pravidla a přesnou stylizaci a přesto zůstat svůj a bezprostřední.

ÚNOR VI. Postava

Postava jako průsečík nabídek textu, výkladu, osobnostního přínosu a stylizace. Kostým jako zdroj inspirace. Překážka jako odrazový můstek.

BŘEZEN VII. Nastolování vlastní konvence, znakové systémy, stylizace, rituál

Vytváření vlastních systémů znaků, „slovník“ pro diváka. Rituál na jevišti, čitelnost znakového systému.

DUBEN VIII. Nálada

Nálada, atmosféra, vliv temporytmu, cítění času. Nekauzální prvky představení. Cena za efekt.

KVĚTEN IX. Vnější výrazové prostředky

Scénografie, metafora a její materializace, hledání technického řešení, dokončenost (uzavřenost, dotaženost), čistota. Prvky rozumové a asociativní.

ČERVEN X. Představení

Stavba představení, propojování prvků, scénografie – zvuk – herectví – svícení –režie. Divadlo jako syntetický útvar. ̈

Doporučená (skoro povinná) četba: Před nástupem do jednotlivých workshopů doporučuji přečíst si, případně na workshopy nosit s sebou knížku Petera Brooka Prázdný prostor.

Na sebe: Na každý workshop je dobré mít s sebou oblečení na převlečení nebo si na sebe vzít pohodlné oblečení a obuv, ve kterém se nebudete bát „lézt po zemi“ z obavy o znečištění, a které vám dá co nejúplnější volnost v pohybu. Na druhou stranu není vhodné oblečení
vyloženě cvičební / sportovní (trikoty apod.), vhodnější je takové oblečení, které je co nejpodobnější běžnému oblečení. (starší kalhoty, triko, sukně, halenka, v případě sukně nebo šatů takové spodní prádlo, abyste nemusely řešit obavy z odhalení :) )

S sebou: blok a tužku, případně rekvizity podle daného domácího úkolu

Cena za jeden divadelní workshop: 400,- Kč
* (délka jednotlivých dílen 180 minut včetně přestávky)

CENÍK:
SPECIÁLNÍ NABÍDKA

- 10 x workshop: 4.000,- Kč (cena balíčku obsahuje 10 x volný vstup do Divadla v Řeznické + beseda s herci)
- 8 x workshop: 3.200,- Kč (v ceně slevové kartičky na 6 x zvýhodněné vstupenky za 150,- Kč + beseda s herci)
- 6 x workshop: 2. 400,- Kč (v ceně slevové kartičky na 4 x zvýhodněné vstupenky za 150,- Kč+ beseda s herci)
- 3 x workshop: 1. 200,- Kč (při koupi tří dílen obdržíte jako bonus slevové kartičky na dvě zvýhodněné vstupenky za 150,- Kč + beseda s herci)

Kontakt: Veronika Šrámová / 720 993 786 / [email protected]