Aktuální informace o stavbě Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku

23. leden 2023, 23:40
Aktuální informace o stavbě Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku

V roce 2022 jsme oslavili demolici areálu bývalého vepřína v Letech u Písku. Rok 2023 se ponese ve znamení stavebních prací a otevření nového památníku.

Příprava stavby začala již v minulém roce. Nejen proto byla 13. 10. 2022 vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na dodavatele stavby Letů u Písku. Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Lhůta pro podání nabídek uplynula 9. 12. 2022.
K tomuto dni byly prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen NEN) zaslány 3 nabídky.

Od té doby hodnotící komise posuzuje předložené nabídky z formálního i obsahového hlediska. Oznámení o výběru dodavatele bylo odesláno vítězi dne 10. 1. 2023. V tuto chvíli běží 15denní zákonná lhůta pro podání připomínek a zároveň začnou probíhat jednání vedoucí k podpisu smlouvy. Pokud ve zmíněné době nedojdou oficiální připomínky, tak věříme, že bezprostředně po uplynutí této doby
proběhne podpis smlouvy a předání areálu vítězné stavební společnosti.

Demoliční společnost AWT rekultivace v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku ukončila demoliční práce a 15. 1. 2023 dojde k formálnímu předání areálu Muzeu romské kultury.

V současné chvíli je vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, Lety u Písku – vnitřní a venkovní expozice. Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky je prozatím 23. 1. V případě dotazů ze strany dodavatelských firem je možné, že se tento termín bude muset prodloužit.

Venkovní expozice má poukazovat také na historii místa po II. světové válce.

Nedílnou součástí této historie je právě i vepřín, který byl na místě postaven v 70. letech 20. století. Proto došlo k zachování objektů 2 torz haly č. 8. Vepřín, který byl v provozu od 70. let 20. století až do jara 2018, byl postaven na území bývalého tzv. kárného pracovního tábora a posléze tzv. sběrného tábora pro dospělé a zdravé muže, kteří nemohli prokázat legální zdroj obživy.

Od srpna 1942 se stal tábor v Letech u Písku (a jeho obdoba v Hodoníně u Kunštátu) tzv. cikánskýmtáborem, v němž na rozdíl od předchozích dvou typů zařízení byly vězněny také ženy a děti, lidé nemocní apod. Fakticky fungoval coby tábor koncentrační. Tzv. cikánským táborem I – Lety prošlo 1309 osob, z nichž nejméně 326 zde zahynulo. Většinu obětí tvořily děti. Po hromadných transportech mužů, žen i dětí na téměř jistou smrt do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau byly budovy tábora v roce 1943 srovnány se zemí a spáleny.

V blízkosti letského nouzového hřbitova obětí (cca 300 m od místa tábora) byl v roce 1995 umístěn památník a celé místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou (KP), jež byla v roce 2012 Památníkem Lidice upravena, byl vystavěn amfiteátr, replika vězeňské ubikace, parkoviště a naučná stezka. Od roku 2018 je správcem KP Lety Muzeum romské kultury.

Po vykoupení vepřína státem v roce 2018 bylo muzeum pověřeno svým zřizovatelem vepřín zbourat a na jeho místě za podpory fondůEHP vybudovat nový památník: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Ten se stane důstojnou připomínkou a uctěním památky obětí a zároveň by měl uchovávat a připomínat tragický příběh tábora v Letech. Ředitelka Muzea romské kultury Jana
Horváthová doplňuje, že „památník musí také vzdělávat a informovat o tom, co je součástí českých dějin 20. století, totiž o tom, co a jak se zde Romům a Sintům přihodilo, jaké to mělo kořeny a souvislosti, co se dělo dál. A také třeba podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití.“