Libavá - přednáška - Šternberk

24.4.2024, 17:00 – 23:59

Libavá - jedinečné území přírody uprostřed civilizace.

 

Cena vstupenky: 50 Kč

Dušan Pořízka představí návštěvníkům během přednášky doplněné bohatou fotografickou dokumentací jedinečné a výjimečné prostředí naší země, kde dlouhá léta pracoval jako lesník. Poodhalí předválečnou i poválečnou historii území, vysídlení sudetských vesnic a pozdější vznik vojenského výcvikového prostoru. Seznámí návštěvníky s velmi zajímavou a bohatou florou a faunou, místními památkami, lesy a vodními toky území Libavá.

Doba trvání přednášky je přibližně 80 minut.

SMS Ticket