Výsledky archeologického a antropologického výzkumu v k. ú. Dolany u Jaroměře

25.4.2024, 17:30 – 19:00

Přednáška seznámí posluchače s výsledky archeologického výzkumu při stavbě obchvatu Jaroměře u obce Dolany. 

Výsledky archeologického a antropologického výzkumu v k. ú. Dolany u Jaroměře

Představí průběh výzkumu, nálezy a jejich konzervování a na základě odhaleného pohřebiště seznámí obecně s pohřebním ritem v raném středověku.

Přednáší: Mgr. Petr Hejhal, PhD., Mgr. Tereza Janáková a Mgr. Marcela Horáková z Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
 

Plakát (pdf)