Přednáška: Tabák a urbanismus?! Bývalá tabáková továrna v Tachově

20.5.2024, 16:00 – 17:45

V pondělí 20. května 2024 se od 16 hod. uskuteční šestá z přednášek jarního bloku přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni Minulostí kolem nás Tabák a urbanismus?! Bývalá tabáková továrna v Tachově.

Přednášet bude Mgr. Lucie Romportlová, územní garantka NPÚ, ÚOP v Plzni.

Přednáška představí soubor budov areálu bývalé tabákové továrny v Tachově v rámci urbanistického a architektonického vývoje města, ve vztahu k jeho památkovému fondu. Seznámí s autorstvím jednotlivých částí areálu, jejich konstrukčním systémem i slohovým tvaroslovím. Existence areálu bude zasazena do kontextu vývoje industriálního dědictví ČR i historie města Tachova.

Mgr. Lucie Romportlová