Klášter Sázava - výtvarná soutěž pro děti a mládež - téma Zázraky svatého Prokopa

15.2.2024, 23:59 – 1.8.2024, 23:59

Spolek Fakt-Um a NPÚ - správa kláštera v Sázavě vyhlašují DĚTSKOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ téma roku 2024: ZÁZRAKY SV. PROKOPA 820 let od svatořečení sv. Prokopa (4. července 1204).

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Klášter Sázava - výtvarná soutěž pro děti a mládež - téma Zázraky svatého Prokopa
  • Adresa:
    Zámecká 72
    Sázava 285 06

Soutěž probíhá od 15. 2. do 1. 8. 2024. Určena je pro děti a mládež od předškolního věku do 18 let. 

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 11. srpna během tradičního festiválku Květinový den.

Individuální či kolektivní práce (školní kolektivy, družiny, rodinné práce, volnočasové kolektivy ap.) vytvořené jakoukoliv výtvarnou technikou (obrázky, 3D předměty...) doručte nejpozději do 1. 8. na adresu: Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava.

 

Pozor! Každý výtvor musí být na zadní straně (u trojrozměrných výtvorů může být i visačka) čitelně označen kontaktní adresou, telefonním číslem, emailovou adresou a věkem (třídou) dítěte. U rodinných výtvorů s poznámkou "rodina".

Kontakty:  www.fakt-um.cz, www.klaster-sazava.cz

emaily: [email protected] , tel: 725 875 946 nebo [email protected], tel. 605 800 104

Hledejte inspiraci o zázracích sv. Prokopa v legendách. Prozkoumejte, proč se stal Prokop svatým…