Přednáška Jak dlouho ještě vydrží paneláky? Sídliště včera, dnes a zítra

4.12.2023, 17:00 – 23:59

Zveme vás na přednášku Jak dlouho ještě vydrží paneláky? Sídliště včera, dnes a zítra Ing. arch. Hany Řepkové z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. Přednáška se uskuteční v pondělí 4. prosince 2023 v 17h v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích. Vstup je volný.

Sídliště jsou domovem téměř třetiny obyvatel České republiky. Sídliště, vnímaná zprvu jako všelék na bytovou otázku, později jako omyl moderní architektury, mají více hodnot, než jsme si mysleli. Památkové péči se vlastníci většinou rádi vyhnou, ale v okamžiku, kdy hrozí ztráta hodnot, např. nekoncepčním zahušťováním zástavby či demolicí ceněného objektu, se na ni veřejnost i majitelé samotní začnou obracet. V takovou chvíli však už bývá pozdě. Metodika regenerace sídlišť nabízí efektivnější postup: zve k objevování hodnot sídlišť očima památkové péče dřív, než zaniknou či budou nevratně poškozeny.

Metodika regenerace sídlišť přispívá v souladu se zájmy památkové péče ke zvýšení životnosti panelových domů, k zachování hodnot sídlišť pro jejich obyvatele a proměně sídlišť v běžné městské čtvrti. „Podporuje nalézání, vnímání a ochranu vynikajících původních řešení a předkládá praxí ověřené postupy pro ty ostatní,“ upřesňuje autorka metodiky architektka Hana Řepková a dodává: „Metodika spojuje urbanistický a památkový přístup a na tuzemských i zahraničních příkladech ukazuje, že respekt je lepším východiskem než despekt, že hledání a rozvíjení kvalit je nosnější, než jejich popření či zavržení“.

  • Ing. arch. Hana Řepková pracuje od roku 2010 jako územní garant středočeského pracoviště NPÚ. Sídlišti se zabývá od dob studia na FA ČVUT, získala ocenění v soutěži Urbanita 1986, 1. místo v republikovém kole SVOČ roku 1987 v sekci teorie a vývoj architektury na téma Moderní sídliště a jeho regenerace. V letech 1997–2007 v rámci práce na OV MČ Praha 8 a OÚR MČ Praha 6 regulovala v rámci konzultací barevnost sídlišť Prahy 6 a 8. Podílela se na generelu barevnosti sídlišť Invalidovna, Ďáblice a vybraných sídlišť Prahy 6. Od roku 2012 píše a přednáší o sídlištích. Zkoumaná česká sídliště kriticky zasazuje do středoevropského kontextu. Je spoluautorkou knihy Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi

Leták na přednášku ke stažení.